Back to top
 

Notícies

El grup de recerca Arquitectura i Territori de la Universitat de Girona ha elaborat un informe sobre els mercats municipals, sedentaris i no sedentaris, de la província de Girona, en el marc del projecte (PCIN 2015-042: 2015-2018) «Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism» (2015-2018). La...

El proper 20 de novembre, el Palau de Congressos acollirà la III Jornada de Mercats Sedentaris de Girona, que organitza la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona, formada pels ajuntaments i les associacions dels nou mercats municipals de la demarcació i la Diputació de Girona. Aquest...

L’any 2016, per segon any consecutiu, la indústria gironina presenta la millor evolució de les quatre demarcacions catalanes pel que fa a la marxa dels negocis.   Segons l’enquesta sobre clima empresarial, realitzada per les cambres de comerç en col·laboració amb l’Idescat, Girona lidera la recuperació del...

El Sistema d’Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible i a diferents escales, de la demarcació de Girona. Aquesta nova eina, mostra des del polígons industrials d’una...

L’objectiu del programa és donar suport a projectes innovadors de desenvolupament econòmic, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i transferibles a la demarcació de Girona. Els àmbits subvencionables són: a) Consolidació empresarial b) Economia social i solidària c) Atracció d’inversió d) Dinamització de polígons d’activitat...

  És una eina d’autoavaluació per a les empreses del comerç i de serveis dins el Programa de Transformació Digital del Comerç, impulsat per la Generalitat mitjançant la Direcció General de Comerç. Aquest programa posa a l’abast del sector diferents itineraris de millora i de treball que...