Back to top
 

Notícies

En aquesta primera actuació, quinze persones aturades de la comarca del Baix Empordà rebran la formació necessària per professionalitzar-se en el sector nàutic. La Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat un...

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, que hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l’experiència amb què compta de més d’una dècada a l’hora d’abordar treballs d’aquesta mena a la seva...

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació ha presentat la segona edició de l’Informe territorial de la demarcació de Girona. L’estudi analitza les principals magnituds econòmiques del territori i explica la seva evolució al llarg de l’any 2020. Inclou una anàlisi...

El Govern central, dins del Pla de Recuperació i Transformació aprovat per la Comissió i el Consell Europeus, ha habilitat una plana web en la quals se centralitzaran tots els ajuts relacionats amb els nous fons Next Generation EU. https://planderecuperacion.gob.es/ Aquesta web conté informació sobre els següents...

L’objectiu de l’Observatori és oferir informació sobre l’estat real de la demarcació en matèria d’emprenedoria, amb la finalitat de poder definir polítiques públiques i programes de suport sòlids i eficients  La creació de l’Observatori és una iniciativa del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de...