Back to top

General

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat mitjançant una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les...

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les...