Back to top

Gairebé 100 ajuntaments ja tenen el seu projecte de «Millora de la competitivitat territorial»

Gairebé 100 ajuntaments ja tenen el seu projecte de «Millora de la competitivitat territorial»

En el marc del projecte, iniciat el 2012, s’han dut a terme 96 actuacions en 75 ajuntaments diferents repartits per tot el territori gironí.

L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona va posar en marxa el projecte «Millora de la competitivitat territorial» l’any 2012.

Aquest servei s’ha pogut desenvolupar per la contractació exclusiva d’un AODL (agent d’ocupació i desenvolupament local), cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

El projecte té com a finalitat potenciar i millorar els avantatges competitius dels municipis de la demarcació de Girona, detectats mitjançant una diagnosi realitzada per l’AODL del projecte, que es desplaça a tots els municipis sol·licitants per tal d’avaluar els diferents territoris i elaborar l’informe de recomanacions.

Les intervencions dutes a terme parteixen del reconeixement de les potencialitats d’un municipi per assessorar-lo sobre quina podria ser la millor actuació per dinamitzar-lo econòmicament i garantir que l’ajuntament rebi una eina útil i pràctica per poder desenvolupar l’acció o les accions desitjades.

El primer any, el projecte es va adreçar a municipis de menys de 2.000 habitants; però, des del segon any, l’únic requisit ha estat no pertànyer de forma individual a l’XSLPE (Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica).

Com es pot veure en el quadre següent, per comarques, l’Alt Empordà, amb 33, és el territori amb més intervencions; seguit de la Selva, el Baix Empordà; el Gironès, i, finalment, la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i el Pla de l’Estany. També s’han fet dues intervencions als municipis gironins d’Osona.

Comarca Intervencions Ajuntaments sol·licitants
Alt Empordà 33 26
Baix Empordà 15 13
Cerdanya 4 4
Garrotxa 6 5
Gironès 12 8
Pla de l’Estany 3 3
Ripollès 4 4
Selva 17 10

Els àmbits d’intervenció són diversos:

1. Assessorament en la definició de les línies bàsiques d’actuació en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local.

2. Dinamització de l’activitat comercial i dels mercats municipals.

3. Promoció del territori a partir dels recursos naturals i culturals.

4. Suport per a la creació d’espais de cooperació publicoprivada en l’àmbit de la promoció econòmica del territori.

5. Plantejament del web des del punt de vista de la promoció del territori.

6. Emprenedoria.

7. Borsa de treball.

8. Assessorament i orientació sobre línies de suport tant de la Diputació com d’altres entitats i organismes en relació amb la petició de l’ajuntament.

9. Informació sobre bones pràctiques recollides en activitats similars.

10. Altres temes d’interès per al desenvolupament local.