Back to top

Els projectes més singulars de la demarcació de Girona

Els projectes més singulars de la demarcació de Girona

Els consells comarcals de la Garrotxa, l’Alt Empordà i la Selva i els ajuntaments de la Bisbal d’Empordà, Celrà, Ripoll i Banyoles; el Consorci Ter-Brugent i l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, han estat els beneficiaris de les primeres subvencions per a projectes singulars de desenvolupament econòmic.

L’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona ha creat aquesta nova línia de subvencions, de concurrència competitiva, per complementar les línies de treball existents en el marc de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, amb l’objectiu d’impulsar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a tota la demarcació. A l’hora de valorar-los també s’ha tingut en compte el grau de qualitat tècnica de l’actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica; la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

Activitats subvencionables, segons les bases del 2016:

a) Sensibilització i foment de l’esperit emprenedor

b) Consolidació empresarial i generació d’ocupació

c) Economia social i solidària

d) Atracció d’inversió

e) Dinamització de polígons d’activitat econòmica

f) Millora de la competitivitat i la innovació

g) Projectes alineats amb les prioritats de l’estratègia d’especialització territorial intel·ligent (RIS3CAT)

Els projectes escollits entre els 15 que s’hi van presentar han estat:

Consell Comarcal de la Garrotxa: Dinamització dels polígons industrials.

El projecte preveu oferir al públic en general informació de l’activitat econòmica i industrial i del sòl disponible a la comarca de la Garrotxa per afavorir l’activitat i el sòl industrial del territori, captar possibles inversors, identificar mancances de les zones industrials o realitzar estudis de mercat.

Com a element innovador, a les empreses interessades a establir-se en algun polígon de la comarca se’ls faria un acompanyament en el procés de cerca d’espai disponible i se’ls facilitarien dades que, tot i no trobar-se en línia, poden resultar útils (desplegament de la xarxa de serveis: gas, llum, fibra, etc.).

Import de la subvenció 9.750 €.

Consell Comarcal de l’Alt Empordà: Creació d’una estructura comarcal de prospecció d’empreses

El projecte preveu recopilar els protocols de totes les entitats participants en el pla estratègic, determinar les necessitats de prospecció dels municipis en base als programes que estan duent a terme des de les diferents entitats, consolidar i estructurar una base de dades operativa, eficient i actualitzada, proposar un model de treball unificat i crear una base de dades inicial.

Import de la subvenció: 12.750 €.

Consell Comarcal de la Selva: Ecosistema innovador Test-us

El projecte preveu crear un ecosistema emprenedor i innovador al voltant del Centre – Eix de Negoci de Santa Coloma de Farners, que sigui transferible territorialment, basat en quatre objectius específics concrets:

  • Detectar projectes emprenedors i innovadors que s’estiguin plantejant al territori.
  • Donar suport i acompanyament en la fase inicial als responsables d’aquests projectes, prèviament a la incorporació als programes d’acceleració ja existents.
  • Consolidar a la comarca projectes d’empreses emergents que generin ocupació i innovació al territori.
  • Establir una metodologia de funcionament d’aquest ecosistema que sigui transferible, a través del treball en xarxa, a altres vivers i centres de cotreball del territori gironí i català.

Import de la subvenció: 20.000 €.

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà: Dinamització de les zones d’activitat econòmica per millorar el posicionament per tal d’atraure inversió en l’àmbit del Pla Estratègic de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret.

El projecte preveu promocionar les zones d’activitat econòmica del territori gestionant la informació unificada dels polígons industrials i les zones d’activitat econòmica mitjançant un centre d’empreses compartit.

També preveu crear un cens de les naus industrials singulars (antigues fàbriques de ceràmica) del territori per crear noves oportunitats de negoci vinculades a una reordenació dels usos de les naus i alhora establir accions de suport a sectors Ris3cat, especialment empreses agroalimentàries, indústries culturals i indústries vinculades a experiències.

Import de la subvenció: 18.000 €.

 Ajuntament de Celrà: Conrea’t

El projecte consisteix a plantejar un itinerari integral de capacitació formativa en agricultura ecològica i aprofitament de la biomassa de les Gavarres i combinar-lo amb un acompanyament en la creació d’una cooperativa de serveis.

Import de la subvenció: 16.500 €.

Ajuntament de Ripoll: Dinamització dels polígons d’activitat econòmica – Xarxa C17

El projecte consisteix a crear un mapa de posicionament de zones d’activitat econòmica i zones industrials que ofereix la C-17 per articular-les i oferir-les globalment, amb la finalitat de facilitar el coneixement mutu entre el teixit empresarial.

Import de la subvenció: 18.750 €.

Ajuntament de Banyoles : De l’experiència esportiva a la familiar

El projecte tracta de diversificar l’oferta turística local, tant dels serveis i equipaments públics com dels privats; d’aportar un ampli ventall d’activitats de qualitat per projectar una imatge de turisme natural i patrimonial de qualitat; de plantejar activitats que permetin allargar l’estada dels turistes, desestacionalitzar la temporada turística i atraure un nou nínxol de mercat, en aquest cas, el familiar.

Import de la subvenció: 6.129,33 €

Consorci Ter-Brugent: Mercat virtual i posicionament SEO d’indústries, empreses, comerços i persones autònomes del Ter Brugent

El projecte planteja crear un aparador i mercat virtual de les empreses membres del Consorci per donar-ne a conèixer l’oferta de productes i serveis. I també fomentar la cooperació empresarial i la generació d’ocupació gràcies a la xarxa comercial.

Import de la subvenció: 20.000 €.

l’Institut Municipal de Promoció d’Olot (IMPO Olot): Disseny i posada en marxa del projecte d’emprenedoria i innovació social a Garrotxa

El projecte consisteix a impulsar l’emprenedoria i la innovació social a la Garrotxa, construir sobre el coneixement i les experiències de la comarca, però també atraure innovació i experiències provades amb un alt potencial d’impacte per tal de generar dinàmiques que converteixin la comarca en una zona d’experimentació social, amb la finalitat de trobar i implantar respostes més eficaces i eficients als seus reptes socials, econòmics, culturals i ambientals. L’objectiu és impulsar l’emprenedoria social, la recerca de solucions híbrides codissenyades i coliderades per institucions públiques, empreses, entitats i per la ciutadania.

Import de la subvenció: 8.120,67 €

Els nous projectes:

S’està dissenyant la propera convocatòria, que està previst que surti publicada el gener del 2017.

Bases del 2016

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2016/36/20163601453.pdf

Per a més informació:

xslpe@ddgi.cat