Back to top

SITMUN a l’abast de tothom

SITMUN a l’abast de tothom

El Sistema d’Informació Territorial Municipal – Girona (SITMUN) és una eina que permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible i a diferents escales, de la demarcació de Girona. Aquesta nova eina, mostra des del polígons industrials d’una àrea concreta fins a la classificació del sòl industrial,i es posa a disposició de tots els ajuntaments i consells comarcals, però també a empreses i particulars.

Amb aquesta implantació s’aborden dos aspectes importants; d’una banda, hi ha tota una tasca de recerca i posada en comú de dades ja existents, però fins ara disperses i l’elaboració d’un recull actual i veraç que obre la porta al coneixement i l’anàlisi en el marc de tot allò relacionat amb la cartografia i el territori. I de l’altra, el SITMUN també vol ser un estímul: aquesta gran base de dades de referència ha de ser, alhora, el punt de partida de la gestió territorial: una plataforma amb la qual els ajuntaments i la ciutadania puguin treballar activament la gestió del territori, i oferir no només una visió adaptada al municipi, sinó també la possibilitat de treballar les comarques gironines amb visió de conjunt.

Totes aquestes dades han estat englobades dins de SITMUN de manera homogeneïtzada, a escala de la demarcació de Girona, a través del mòdul visualitzador de la plataforma, el qual permet consultar i analitzar tota la informació relacionada amb el territori que s’actualitza i es treballa permanenment. D’aquesta manera, cada vegada que es necessiti fer una actuació en el territori no caldrà generar la informació de nou. A més, SITMUN permet que els municipis que ho desitgin puguin disposar d’un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) municipal web, per carregar dades pròpies del municipi a la plataforma. El sistema està integrat amb el servei de dades estadístiques de la Diputació, el Xifra (Sistema d’Informació Socioeconòmica Local), de tal manera que els usuaris poden fer mapes de manera automàtica amb les dades que visualitzen.

El Sistema permet veure les dades geogràfiques obtingudes a partir de diferents fonts d’informació d’institucions com la Diputació de Girona, la Direcció General del Cadastre, l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), el CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals) i altres departaments de la Generalitat de Catalunya que elaboren cartografia pròpia i que la Diputació ha aglutinat en una única eina, el SITMUN.

Actualment, aquest sistema està funcionant a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Lleida, i com a membres de fora del principat de Catalunya, l’usen els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Qualsevol usuari pot accedir de manera gratuïta i telemàtica al SITMUN mitjançant el web http://sitmun.ddgi.cat