Back to top
 

Estudis i informes

Informe socieconòmic de la demarcació de Girona

Informe 2023

Edició del quart informe socieconòmic de la demarcació de Girona, redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques d’aquest territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2022.

 

Informe 2022

Edició del tercer informe territorial de la demarcació de Girona, redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques d’aquest territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2021.

 

Informe 2021

Edició del segon informe territorial de la demarcació de Girona, redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques d’aquest territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2020.

 

Informe 2020

L’objectiu d’aquesta publicació és presentar les principals magnituds econòmiques del nostre territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2019. Però l’anàlisi del període precrisi és també necessari per comprendre millor els fluxos posteriors.

 

Mapa de comerç i polígons. Girona 2022

L’objectiu d’aquest informe és avaluar el paisatge productiu de les comarques gironines a través de dos dels seus elements fonamentals: els polígons d’activitat econòmica, d’una banda, i el comerç i l’hostaleria, de l’altra.

 

Estructura empresarial de la demarcació de Girona

Informe 2023

Edició del quart estudi sobre l’Estructura empresarial de la demarcació de Girona que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

 

Informe 2022

Edició del tercer estudi sobre l’Estructura empresarial de la demarcació de Girona que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

 

Informe 2021

Edició del segon estudi sobre l’Estructura empresarial de la demarcació de Girona que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

 

Informe 2020

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona és un document que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

 

Manual de bones pràctiques per a la distribució urbana de mercaderies a les comarques gironines

En el marc de l’estudi estratègic sobre la distribució urbana de mercaderies (DUM) a la demarcació s’ha elaborat el manual de bones pràctiques. Es tracta d’una eina que recull consells i recomanacions sobre diversos aspectes com les característiques de les zones de càrrega i descàrrega, els vehicles autoritzats, les senyalitzacions o les campanyes informatives. Per tal d’elaborar aquest manual, s’han fet entrevistes a responsables de vint-i-sis ajuntaments gironins, que han servit per conèixer de primera mà les inquietuds dels gestors municipals de l’espai públic.

 

Observatori de l’ecosistema emprenedor de Girona

Informe 2023

La tercera edició de l’informe de l’Observatori vol oferir informació de qualitat que ajudi a enfortir, millorar i donar més visibilitat a l’ecosistema emprenedor de la demarcació i, en la mesura que sigui possible, impulsi la col·laboració entre els agents que el constitueixen. El document conté els resultats de l’enquesta realitzada durant el 2023 a les entitats de suport a l’emprenedoria i les dades socioeconòmiques del 2022 que proporcionen diverses fonts d’informació oficials.

 

Informe 2021

La segona edició de l’informe de l’Observatori agafa el relleu de les magnituds socioeconòmiques analitzades pel seu predecessor. El document conté els resultats de l’enquesta realitzada durant el 2021 a les entitats de suport a l’emprenedoria i les dades socioeconòmiques del 2020 que proporcionen diverses fonts oficials. Aquest document mostra com són les noves empreses de la demarcació i identifica gran part de les entitats, els recursos i els serveis de suport que es troben al territori.

 

Informe 2020

L’informe 2020 fa una primera detecció de les entitats, els serveis i els recursos disponibles, tant públics com privats, per atendre les persones que volen iniciar un negoci o consolidar-lo. També mostra com és l’emprenedoria i com són les empreses de la demarcació, quins perfils tenen més pes i més o menys supervivència en el temps i les activitats econòmiques més rellevants.

 

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona 2019

Aquesta publicació presenta l’anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), projecte desenvolupat en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya, amb què el Govern de Catalunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu d’establir mesures de política industrial consensuades i que serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu.

 

Evolució de l’economia Gironina (2008-2018)

L’estudi és un informe socioeconòmic per sectors d’activitats i comarques. Conté les tendències generals de l’economia gironina fins als seus diferents impactes segons comarques i sectors d’activitat econòmica.