Back to top

Els projectes més singulars (anualitat 2017)

Els projectes més singulars (anualitat 2017)

L’objectiu del programa és donar suport a projectes innovadors de desenvolupament econòmic, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vocació de continuïtat i transferibles a la demarcació de Girona. Els àmbits subvencionables són:

a) Consolidació empresarial
b) Economia social i solidària
c) Atracció d’inversió
d) Dinamització de polígons d’activitat econòmica

En aquesta convocatòria de concurrència competitiva s’ha tingut en compte el grau de qualitat tècnica de l’actuació; els projectes fonamentats en una planificació estratègica; la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial. S’han subvencionat els projectes següents:

Entitat: Ajuntament de Blanes
Projecte: Blanes gluten free
Import concedit: 7.500,00 €

Objectiu:
Donar a conèixer als empresaris del sector de la restauració la importància i els beneficis que té aplicar totes les mesures legals vinculades amb el tema dels celíacs i poder anar creant les bases per fer una actuació similar amb altres municipis.

Entitat: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
Projecte: Millora de la competitivitat del sector de l’artesania
Import concedit: 18.576,29 €

Objectiu:
En l’àmbit territorial del Pla Estratègic d’Ocupació i Desenvolupament Local de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret, es vol aconseguir una millora de la competitivitat del sector de l’artesania i revalorar la cultura artesanal i tradicional del territori, entesa com una activitat econòmica, a través de diferents actuacions amb noves estratègies de promoció, difusió, estudi i venda de productes artesans:

– Dinamitzar el sector de l’artesania amb la ceràmica com a eix central
– Millorar la competitivitat de la petita i mitjana empresa
– Cohesionar el sector i fomentar el treball en xarxa

Entitat: Ajuntament de Celrà
Projecte: Microecoregió Ter-Gavarres
Import concedit: 15.000,00 €

Objectiu:
És un projecte per crear productes gastronòmics innovadors per a consumidors que demanen aliments nutritius, ecològics i locals. Es diu MicroEcoRegió Ter-Gavarres, per tal de fer marca d’un territori d’àmbit supralocal que pretén enfortir la cadena de valor: la producció, la transformació, la gastronomia i el territori. L’element principal és la innovació social en els processos i l’organització. Així mateix, pretén generar beneficis econòmics, socials i ambientals a la ciutadania, empreses, universitats i administracions.

Entitat: Consell Comarcal de la Cerdanya
Projecte: Edició d’un catàleg-WebApp del producte agroalimentari de la Cerdanya i d’experiències ecoturístiques
Import concedit: 6.307,12 €

Objectiu:
La comarca de la Cerdanya és productora de productes agroalimentaris de gran qualitat, però s’hi detecta una mancança estructural que debilita la capacitat de compravenda del producte local. Són unitats productives petites que no poden portar a terme tots els passos de la cadena de valor del producte agroalimentari. Aquesta dificultat es troba també en botigues i restaurants que voldrien tenir producte local però que no saben amb qui contactar per obtenir-lo. D’altra banda, la població local i turística tampoc té informació suficient d’on comprar o tastar el producte local.

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un catàleg en línia amb informació del lloc on es produeixen o s’elaboren aquests productes, saber si poden visitar l’explotació o l’obrador, a més d’oferir informació dels comerços on poder comprar el producte i dels restaurants i establiments on poder tastar-lo.

Entitat: Ajuntament de la Vall d’en Bas
Projecte: Dinamització dels petits productors agroalimentaris i dels artesans de la Vall amb la gamificació
Import concedit: 18.750,00 €

Objectiu:
El principal objectiu d’aquest projecte és consolidar la xarxa de petits productors agroalimentaris i d’artesans que existeixen a la Vall d’en Bas ja que se’ls considera un sector estratègic pels beneficis que aporten, principalment per:
– Diversificar l’economia en un model de petites empreses amb capital local, arrelades al territori que creen ocupació de qualitat i es basen en un desenvolupament sostenible.
– Mantenir el paisatge i la identitat de la vall, dos elements essencials tant per la qualitat de vida de la població local com per l’atracció d’un turisme de qualitat, interessat en la recerca d’experiències singulars i autèntiques.

Entitat: Ajuntament de Salt
Projecte: Fes el salt a l’ocupació Forma’t i crea una cooperativa
Import concedit: 12.690,00 €

Objectiu:
Aquest projecte parteix de les línies estratègiques del Pla d’Execució Anual de l’Espai Municipal d’Ocupació, concretament:
• Línia Estratègica 1: Implementar mesures actives per millorar l’ocupabilitat i la inserció de les persones treballadores en situació d’atur o en actiu.
• Línia Estratègica 3: Millora de les competències professionals i del capital humà de les persones treballadores en situació d’atur o en actiu.
L’objectiu específic és impulsar la creació de cooperatives i el creixement de l’economia social al municipi de Salt, a partir de la formació professionalitzadora d’un grup de deu persones. Aquesta formació pretén donar les eines necessàries per treballar en el camp de la jardineria i forestal, com també oferir una via més per a l’autoocupació.

Entitat: Ajuntament de Calonge
Projecte: Cooperatives socials per a aturats de llarga durada de sectors malmesos durant la crisi
Import concedit: 20.000,00 €

Objectius:

-Promoure l’autoocupació en aturats més grans de 45 anys que al llarg de la seva vida laboral hagin treballat en el sector de la construcció o serveis.
-Crear un circuit d’orientació, suport i seguiment per requalificar els usuaris com a autoempleats i socis d’una cooperativa.
-Afavorir la requalificació dels usuaris d’aturat a autoocupat.
-Acompanyar els participants en el procés de constitució i creació d’una cooperativa en tots els seus passos.
-Fer un seguiment de les cooperatives constituïdes durant els seus primers mesos de funcionament.

Les cooperatives socials són un projecte de treball en equip en el qual la regidoria de Promoció Econòmica conjuntament amb la Cambra de Comerç de Palamós ha treballat amb la ferma voluntat de constituir dues cooperatives perquè el resultat sigui un èxit.

Per a més informació sobre la subvenció podeu consultar:

www.ddgi.cat/subvencions