Back to top

Xarxa de municipis per l’economia social i solidària

Xarxa de municipis per l’economia social i solidària

Durant el primer trimestre de 2017 es crearà una xarxa de municipis compromesos amb l’economia social i solidària. Fins ara, més de 40 municipis s’han adherit a aquest moviment que culminarà amb la creació d’una xarxa que representa més del 40 % de la població catalana.

Els municipis gironins d’Arbúcies, Celrà, Mieres i Viladamat ja en formen part.

La iniciativa va sorgir el 2015 en el marc de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, amb l’impuls de quatre municipis: Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sabadell.

Els ajuntaments implicats en el procés de constitució de la xarxa de municipis compromesos amb l’economia social i solidària de Catalunya comparteixen l’objectiu de fomentar la cooperació i l’acció conjunta per posar en marxa polítiques públiques i per compartir coneixements i experiències adreçades a facilitar la creació, el creixement i la consolidació en els respectius municipis de projectes sobre economia social i solidària.

Es tracta, sens dubte, d’un nou model de desenvolupament territorial que té per objectiu aprofitar millor els recursos endògens, prioritzar les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia i resoldre d’una manera més eficaç les necessitats dels ciutadans.

En molts municipis, les iniciatives basades en l’economia social i solidària han nascut d’activitats concebudes pels propis veïns. És el cas de les cooperatives agràries o industrials, que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques i empreses d’inserció, entre d’altres.

La característica comuna de totes aquestes iniciatives és que no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, que s’organitzen de manera democràtica i que actuen amb compromís social i ambiental.

Els ajuntaments creuen necessari fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels municipis pel que fa a politiques d’economia social i solidària. També aposten per incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària, generar recursos per desenvolupar-les, intercanviar coneixements i experiències, formar i assessorar els equips municipals encarregats de desenvolupar aquestes polítiques i relacionar-se amb xarxes de promoció d’economia social i solidària d’altres països.

La història de l’economia social i solidària es remunta a les primeres mútues i cooperatives agràries, industrials, de serveis i d’habitatge. En la seva evolució, l’economia social i solidària ha recollit un ampli ventall de noves iniciatives adreçades a satisfer necessitats humanes i promogudes des de l’emprenedoria col·lectiva: grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, entre d’altres.

Els ajuntaments interessats en formar part d’aquesta xarxa disposen d’una declaració tipus que poden adoptar mitjançant un acord d’aprovació del Ple, fins que la xarxa estigui constituïda.

Declaració tipus: http://ebccatalunya.cat/files/3-235954-annex/declaracio.pdf