Back to top
 

Notícies

L’estudi presenta les principals magnituds econòmiques de les comarques gironines, n’explica l’evolució durant el 2019 i dedica exclusivament un apartat a l’impacte socioeconòmic de la crisi sanitària i econòmica derivada de la COVID-19 durant el 2020 El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la...

Programa de suport a les entitats locals per dur a terme projectes de caràcter innovador amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte...

A Catalunya, les APEU estan regulades per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, i són àrees geogràfiques ben delimitades, d’un o diversos municipis, on les activitats empresarials i l'administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar...

  "A casa en un clic" és un servei gratuït de la Diputació de Girona per a tots els ajuntaments de les comarques gironines que en vulguin fer ús. Aquesta eina en línia neix amb la finalitat que els comerciants i els petits productors tinguin un...

    "Presentació dels ajuts de comerç de la Diputació de Girona". Sessió de treball de la XCP amb data 13.01.2023 -Presentacio de la Diputació de Girona   -Presentació de la Federació de Comerç de la Selva Enllaç al vídeo “Joves i comerç”   -Presentació de l'ajuntament de Vidreres   -Presentació de l'ajuntament de Vilablareix       "Generem idees...

L’estudi sobre l’estructura empresarial de la demarcació de Girona és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, el qual hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l’experiència que té, de més d’una dècada, a l’hora...