Back to top

Girona dins la memòria econòmica 2016 de Catalunya

Girona dins la memòria econòmica 2016 de Catalunya

L’any 2016, per segon any consecutiu, la indústria gironina presenta la millor evolució de les quatre demarcacions catalanes pel que fa a la marxa dels negocis.

 

Segons l’enquesta sobre clima empresarial, realitzada per les cambres de comerç en col·laboració amb l’Idescat, Girona lidera la recuperació del sector residencial i es preveu que el 2019 l’ocupació tornarà a nivells d’abans de la crisi.

 

El balanç turístic a la demarcació de Girona ha estat força positiu el 2016. El nombre de turistes allotjats en hotels a la marca turística «Costa Brava» ha assolit un màxim de 3,4 milions (un 4,3 % més que l’any anterior) i a la marca «Pirineu» (inclou 9 comarques de les quals 3 pertanyen a Girona) també ha registrat un avenç important (12,5 %).

 

L’evolució del sector exterior ha estat més favorable a Girona que al conjunt de Catalunya, amb un creixement de les exportacions del 3,3 % (2 % a Catalunya). El saldo exterior de Girona és clarament positiu (les exportacions es xifren en 4.794 milions d’euros i les importacions, en 2.351 milions d’euros). El 2016 s’ha assolit un nou màxim en el volum d’exportacions, sobretot pel creixement experimentat pels dos principals sectors exportadors: carn (12,1 %) i productes químics (4,3 %).

 

El mercat de treball

La bona marxa de l’economia gironina ha tingut el seu reflex en l’evolució del mercat de treball. El nombre d’afiliats ha crescut un 3,6 % el 2016, un creixement similar al registrat l’any anterior. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha augmentat en 9.764 persones el 2016 respecte de l’any anterior, el 76 % dels quals pertany al sector serveis (7.389) i la resta, a la indústria (1.472) i la construcció (921).

 

Dades d’atur

El nombre d’aturats registrats s’ha reduït en més de 5.000 persones el 2016 (la quarta baixada anual consecutiva), però la xifra d’aturats (44.419) és encara un 77 % superior a la xifra de 2007. La taxa d’atur registral de Girona es redueix per quart any consecutiu, fins al 13,3 %, el 2016; així, ha esdevingut la taxa més baixa des del 2008.

 

L’anàlisi comarcal mostra que totes les comarques de Girona han augmentat el nombre d’afiliats el 2016. La Cerdanya és la comarca que experimenta un creixement més elevat en termes relatius (12 %), seguida per la Selva i la Garrotxa, amb creixements del 4 % i del 3,7 % respectivament. La taxa d’atur registral oscil·la entre la mínima, del 7,0 %, a la Cerdanya i la màxima, del 15,9 %, a la Selva. El descens més important de la taxa d’atur s’ha donat al Baix Empordà.

 

La indústria 4.0

Enguany, el tema central de la Memòria és «La Indústria 4.0», les tecnologies que la componen i el seu potencial de creixement en el teixit industrial català.

 

S’hi incorporen nou articles signats per professionals o acadèmics que complementen el document. Cinc d’aquests articles tracten sobre la nova política industrial i l’aplicació de les tecnologies disruptives que la defineixen. Concretament, el degà de la UVIC, Xavier Ferràs, dona una visió global de la construcció d’aquest nou paradigma industrial, i el degà de la Universitat de Deusto, Guillermo Dorronsoro, analitza el canvi d’orientació que s’està produint en la política industrial al Regne Unit. Pel que fa a les aplicacions tecnològiques, l’ICFO (l’Institut Català de Ciències Fotòniques) ens presenta les potencialitats del grafè; el Centre Tecnològic Leitat, les possibilitats de la impressió en 3D, i l’Eurecat, una visió global de la fàbrica digital i connectada. Els altres quatre articles són experiències empresarials d’aplicació de les tecnologies 4.0 en indústries que són una referència en el seu sector a Catalunya, com és el cas de Hewlett-Packard, Simon, OPP Group i Dow Chemical.

 

Més informació:

http://www.cambragirona.cat/girona-lidera-la-recuperacio-del-sector-residencial-i-locupacio-tornara-a-nivells-dabans-de-la-crisi-el-2019/

 

http://www.cambrescat.es/memories.php