Back to top

Notícies

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les...

En aquesta primera actuació, quinze persones aturades de la comarca del Baix Empordà rebran la formació necessària per professionalitzar-se en el sector nàutic. La Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat un...

Aquesta publicació és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, que hi ha aportat la metodologia necessària, atesa l’experiència amb què compta de més d’una dècada a l’hora d’abordar treballs d’aquesta mena a la seva...

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació ha presentat la segona edició de l’Informe territorial de la demarcació de Girona. L’estudi analitza les principals magnituds econòmiques del territori i explica la seva evolució al llarg de l’any 2020. Inclou una anàlisi...

El Govern central, dins del Pla de Recuperació i Transformació aprovat per la Comissió i el Consell Europeus, ha habilitat una plana web en la quals se centralitzaran tots els ajuts relacionats amb els nous fons Next Generation EU. https://planderecuperacion.gob.es/ Aquesta web conté informació sobre els següents...