Back to top
 

Comerç

Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona

La Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) es va crear l’any 2009, i la formaven els nou mercats sedentaris de titularitat pública de la demarcació de Girona: mercat del Lleó de Girona, mercat de Lloret de Mar, mercat d’Olot, mercat de Palafrugell, mercat de Palamós, mercat de Portbou, mercat de Roses, mercat de Salt i mercat de Sant Feliu de Guíxols.

 

L’objectiu de la XMSG és donar suport a les polítiques locals per aconseguir l’excel·lència dels mercats sedentaris com a equipaments públics que són peces clau del comerç local, reivindicar la funció social d’aquests espais i donar valor a l’origen i a la qualitat dels productes que s’hi ofereixen.

Inicialment, la relació es va establir mitjançant un conveni de col·laboració, i el 16 d’abril de 2024 el Ple de la Diputació de Girona va aprovar que esdevingués un servei formalitzat (modificació del Pla de Serveis del departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, publicada al BOP núm. 79, de 23 d’abril de 2024).

 

La Diputació de Girona dona suport als mercats que són membres de la XMSG mitjançant una subvenció anual i una campanya conjunta, «Estimo el meu mercat», que enguany està pensada per a totes les butxaques i que tindrà lloc del 17 de maig al 2 de juny.

 

La Xarxa es compon d’un equip humà format per gerents, dinamitzadors i tècnics, els quals periòdicament es reuneixen per elaborar estratègies conjuntes de dinamització.

Beneficiaris

Ajuntaments i associacions dels mercats municipals coberts de la demarcació de Girona. Només s’accepten els mercats de titularitat pública, independentment del model de gestió pel qual es regeixin. En queden exclosos els mercats de marxants i els mercats de titularitat privada.

Sol·licitud

Cal presentar el formulari normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona, que s’ha d’acompanyar de l’acord del ple de l’ajuntament per mitjà del qual s’aprovi l’adhesió a la Xarxa.

 

Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment pel representant legal de l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, els quals s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat

 

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica al Registre General de la Diputació de Girona.

Mercat Lloret de Mar

C/ Sènia del Rabich, s/n
17310 Lloret de Mar

Mercat Olot

C/ Mulleras s/n
17800 Olot

Mercat Palafrugell

C/ Pi i Maragall
17200 Palafrugell

Mercat Palamós

Av. Catalunya, 6
17230 Palamós

Mercat Plaça Lleó

Plaça de Calvet i Rubalcaba, 15
17002 Girona

Mercat Portbou

Passeig de la Sardana 1
17497 Portbou

Mercat Roses

C/ Pep Ventura
17480 Roses

Mercat Salt

Av. Països Catalans, 192
17190  Salt

Mercat Sant Feliu Guíxols

Plaça del Mercats
17220 St. Feliu Guíxols