Back to top

Informe territorial de la demarcació de Girona 2021

Informe territorial de la demarcació de Girona 2021

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació ha presentat la segona edició de l’Informe territorial de la demarcació de Girona. L’estudi analitza les principals magnituds econòmiques del territori i explica la seva evolució al llarg de l’any 2020. Inclou una anàlisi comparativa provincial, una visió de conjunt de l’evolució econòmica comarcal i les principals dades socioeconòmiques de les vuit comarques gironines. En aquesta línia, el segon Informe territorial de la demarcació de Girona s’ha redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques de la demarcació, explicar-ne l’evolució durant el 2020 i fer-ne l’anàlisi comparativa amb el 2019. Aquest segon estudi arriba encara en el context global de la pandèmia del SARS-Cov-2 declarada el març de l’any passat per l’Organització Mundial de la Salut i arran de les dures conseqüències sanitàries, socials i econòmiques que n’han derivat.

L’Informe territorial de la demarcació de Girona es divideix en els apartats següents:

– La demarcació de Girona, que inclou un estudi comparatiu provincial i una visió de conjunt de l’evolució econòmica comarcal.

– Les principals dades socioeconòmiques de les vuit comarques gironines.

Aquest és un estudi clau per tenir informació de primera mà sobre la situació econòmica al nostre territori; una eina que ha de ser útil a tots els agents econòmics i socials de la demarcació, sobretot en aquest context de crisi econòmica que estem vivint, que afecta tots els sectors i les capes del teixit laboral i empresarial i que, pel que sembla, es perllongarà a curt i, malauradament, també a mitjà termini.

Vegeu els enllaços:

Informe territorial de la demarcació de Girona 2021

Resum executiu