Back to top

La Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal inicien un projecte pilot d’impuls d’oficis industrials de sectors clau del Baix Empordà

La Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal inicien un projecte pilot d’impuls d’oficis industrials de sectors clau del Baix Empordà

En aquesta primera actuació, quinze persones aturades de la comarca del Baix Empordà rebran la formació necessària per professionalitzar-se en el sector nàutic.

La Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà han aprovat un conveni de col·laboració per a l’execució del projecte pilot d’impuls d’oficis industrials de sectors clau del Baix Empordà. Aquest conveni és fruit de la taula de reactivació econòmica i social que es va impulsar amb motiu de la covid-19.

L’objectiu del projecte és identificar els perfils professionals, elaborar una proposta formativa atractiva per al públic potencial, implicar les empreses per possibilitar el desplegament de la formació i la contractació de les persones formades, i orientar professionalment les persones cap a l’àmbit nàutic.

Per assolir els objectius del projecte es durà a terme una formació a mida que contribueixi a la qualificació professional i a la inserció laboral de les persones participants. Així mateix, es vol fomentar la creació i la dinamització d’un espai per posar en comú el treball transversal entre els diferents sectors, el coneixement i el contacte amb altres experiències reeixides, i la formulació d’estratègies concretes per dur a terme les formacions.

Precisament en el marc del conveni entre les tres entitats i amb l’objectiu de potenciar els oficis a la comarca, el 31 de gener passat, es va engegar un curs pràctic d’operacions de reparació i manteniment d’embarcacions. Es tracta d’una primera actuació, orientada a quinze persones aturades de la comarca del Baix Empordà que volen professionalitzar-se en el sector nàutic. Aquesta formació es porta a terme a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i a l’empresa Nautinox. Té una durada de 230 hores, a partir de les quals les persones participants obtindran coneixements de manteniment bàsic de les embarcacions i tasques bàsiques de marineria, així com d’operacions auxiliars de soldadura i fusteria vinculades a la nàutica.

La formació, entre altres matèries, i mitjançant classes teòriques i pràctiques, treballarà aspectes com els elements estructurals del vaixell, el manteniment de l’obra morta d’una embarcació, maquinàries, tipus de soldadures o tipologia de plànols. A més, les persones participants rebran un acompanyament i orientació laboral durant tota la formació i fins a la finalització del programa, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral.

D’aquesta manera, des de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà també s’estableix un vincle amb l’empresariat, al qual s’informarà dels perfils professionals dels participants en el programa, dels possibles beneficis de la contractació de les persones participants i de la detecció de les noves necessitats del teixit empresarial de la comarca.

La finalitat d’aquesta formació, cofinançada per la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols i el Consell Comarcal del Baix Empordà, és oferir a l’alumnat l’oportunitat de conèixer el sector nàutic a través de la pràctica, i de cobrir les necessitats de professionals detectades en l’àmbit de la nàutica i la soldadura.