Back to top

Pla de recuperació, transformació i resiliència

Pla de recuperació, transformació i resiliència

El Govern central, dins del Pla de Recuperació i Transformació aprovat per la Comissió i el Consell Europeus, ha habilitat una plana web en la quals se centralitzaran tots els ajuts relacionats amb els nous fons Next Generation EU.

https://planderecuperacion.gob.es/

Aquesta web conté informació sobre els següents àmbits:

Les convocatòries vinculants ja obertes

Els ajuts relacionats amb Projectes Estratègics (PERTE) de caràcter sectorial, dels quals només hi ha actiu el d’automoció

Les manifestacions d’interès, de caràcter no vinculant, que podrien donar lloc més tard a convocatòries vinculants