Back to top

Els projectes més singulars, anualitat 2023

Els projectes més singulars, anualitat 2023

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat per una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes, la fonamentació en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial.

Els projectes es poden emmarcar en els àmbits de treball següents:

  • Consolidació empresarial.
  • Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica.
  • Atracció d’inversió.
  • Dinamització i certificacions de qualitat dels polígons d’activitat econòmica.
  • Economia verda i circular.
  • Economia creativa.

 

Projectes subvencionats en la convocatòria 2023:

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: «L’efecte Wow: Com millorar l’experiència-client al comerç local»

Import concedit: 7.987,50 €

Objectiu general:

Posar en valor el comerç local de la comarca, millorant l’estratègia experiència-client de cada establiment comercial.

Obectius específics:

1- Donar a conèixer l'”Efecte Wow“als comerciants de la comarca de la Selva, així com diferents exemples i bones pràctiques de màrqueting experiencial aplicades al comerç local.

2- Detectar els punts forts de cadascun dels establiments participants, per tal de poder dissenyar accions relacionades a millorar l’experiència – client de cadascun d’ells

3- Crear campanyes de màrqueting experiencial per a cada comerç participant

 

 

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà

“Projecte: Saló dels oficis i de les professions”

Import concedit: 14.979,50 €

Objectiu general:

Potenciar la formació i ocupació de qualitat a la comarca implica abordar i millorar la relació entre el món acadèmic i el laboral. La falta de vocació en alguns oficis per part de les persones i en especial dels joves i la manca de formació en altres, fan necessari una anàlisi, en primer lloc, de l’oferta formativa a la comarca i en segon lloc, donar a conèixer als joves les possibilitats formatives, així com tenir contacte amb el teixit industrial i empresarial de la comarca. Només així podem evitar la desconnexió que moltes vegades existeix entre les formacions que reben les persones i les necessitats de les empreses.

Objectius específics:

– Promoure i donar a conèixer els Oficis de forma atractiva i orientar professionalment a les persones joves, segons les seves vocacions, habilitats i interessos, abans del període de matriculació de formacions post obligatòries.

– Impulsar la capacitació de nous professionals en oficis, per tal de proveir a les empreses de relleu generacional.

– Facilitar espais de trobada, entre el teixit empresarial, els agents formatius i les administracions implicades, per continuar generant sinergies conjuntes.

 

 

Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Projecte: «Atracció de negocis de restauració, oferta complementària al Calonge poble de llibres»

Import concedit: 20.000,00 €

Objectiu general:

Captació d’almenys 3 nous negocis de restauració al nucli de Calonge, amb voluntat d’autoocupació al municipi de Calonge, en locals buits de l’eix comercial on estan ubicades les llibreries de Calonge, Poble de Llibres. El talent i la innovació aplicat a negocis locals pot oferir elements diferenciadors que aportin un valor afegit als negocis tradicionals.

Calonge, poble de llibres és un projecte transversal que respon a la voluntat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni de revitalitzar l’activitat socioeconòmica i cultural del poble, a través del seu comerç, la seva restauració i la seva vida social, a la vegada que es potencia l’oci familiar i cultural.

 

 

Entitat: Ajuntament de Llagostera

Projecte: «Nodreix-te, Llagostera»

Import concedit: 11.212,50 €

Objectiu general:

Donar resposta a les necessitats de les persones grans del municipi mitjançant l’ampliació d’horari del bar El Casal del Pensionista de Llagostera per cobrir l’àpat de migdia. Fer del bar un centre de referència d’àpats en companyia, ampliant els serveis adreçats a les persones grans i esdevenir un centre d’assessorament d’acreditació professional per a persones aturades en el sector de la restauració i atenció a persones dependents, al temps que millorar les possibilitats de les persones més vulnerables a l’atur d’accedir a una feina mitjançant l’economia social, en base a una estratègia de cooperació entre tots els agents, públics i privats del municipi.

Objectius específics:

– Oferir un servei d’àpats en companyia i consolidar la dinamització comunitària.

-Oferir serveis per a les persones grans i persones en situació d’atur a través de l’economia social.

-Assessorar les persones en situació d’atur per a l’obtenció de  l’acreditació d’experiència professional i millorar la seva ocupabilitat a través de formació en restauració i atenció a les persones dependents.

-Generar dos llocs de treball mitjançant accions d’economia social.

-Garantir una alimentació saludable en el col·lectiu de persones grans que, per diverses situacions, no s’estan nodrint correctament, amb el consegüent detriment en la seva salut.

 

 

Entitat: Ajuntament de Campdevànol

Projecte: «Gimcana digital turística al Torrent de la Cabana i la ruta de l’Aigua i el Ferro»

Import concedit: 10.000,00 €

Objectiu general:

L’objectiu és oferir un nou producte turístic per tal de dinamitzar la Ruta de l’Aigua i el Ferro (al centre del municipi) i a posar en valor el patrimoni natural de l’espai del Torrent de la Cabana, a través d’una gimcana digital turística. Aquesta gimcana tindrà una durada d’entre una i dues hores i servirà per transmetre cultura i valors ecològics mitjançant el joc, amb una temàtica, per una banda, vinculada a la relació històrica de Campdevànol amb el món del ferro i, per l’altra, vinculada al valor ecològic del Torrent de la Cabana. Per tant, tindrem dues rutes que ens ajudaran a diversificar l’oferta turística.

La gimcana del Torrent ens ha de permetre captar un tipus de públic respectuós amb el patrimoni natural i cultural del nostre municipi, seguint la línia de l’anterior projecte singular de desenvolupament econòmic local en el qual vam integrar la “Ruta dels 7 gorgs” (nom turísitc amb el qual es coneix la ruta del Torrent de la Cabana) a la xarxa de senders Itinerànnia i vam adequar el camí d’accés al primer gorg. D’aquesta manera, volem donar continuïtat a aquesta acció per tal de seguir treballant per un turisme sostenible en una zona d’especial valor ecològic com és el Torrent i que comporti impactes positius per tot el municipi de Campdevànol en el seu conjunt.

 

 

Entitat: Ajuntament de la Jonquera

Projecte: «Segell de garantia La Jonquera bikefriendly»

Import concedit: 4.500,00 €

Objectiu general:

-Crear un segell local que distingeixi aquells establiments amb trets de valor afegir per al cicloturista. Per crear el segell caldrà redactar els criteris que es vulguin motivar així com definir la metodologia d’avaluació.

-Crear una línia d’ajudes en forma de subvenció per a les possibles reformes o adquisició de material específic per als practicants de cicloturisme, dirigides a aquells establiments que vulguin optar al segell mencionat.

-Incentivar una campanya comercial amb possibles descomptes o obsequis per als clients de target ciclista.

-Difondre aquest segell a través de webs especialitzats en ciclisme i esport, com Vies Verdes i Wikiloc, i també al web municipal de turisme

El desenvolupament local entorn el sector del ciclisme es veu com una oportunitat per atreure un nou tipus de visitant a la Jonquera, un municipi molt estigmatitzat i, amb aquest nous visitants, crear una nova línia d’oportunitats de negoci per a empreses i emprenedors de la zona, basades en una oferta que aporti valor i qualitat, i relacionada amb un estil de vida saludable. A la llarga, vincular les entitats del poble a la pràctica de l’esport, el ciclisme, i promoure l’ús de la bicicleta amb la conseqüent millora de la qualitat de vida dels residents, tant pel seu estat físic com per la reducció d’emissions de CO2 pròpies dels vehicles privats.

 

 

Entitat: Ajuntament de Salt

Projecte: «Professionalitzem el lleure potenciant els recursos patrimonials, naturals i culturals de Salt»

Import concedit: 13.029,75 €

Objectiu general:

Professionalitzar la tasca que desenvolupa la persona dinamitzadora d’espais de lleure i dotar de qualitat l’acompanyament a les persones en les activitats del medi obert, posant en valor els recursos del territori de Salt, tot fomentant l’adquisició de competències professionals en l’àmbit del lleure, des d’una vessant d’igualtat de gènere i diversitat. D’aquesta manera s’afavoreix l’ocupabilitat d’aquest col·lectiu professional i es generen oportunitats d’autoocupació sota els principis cooperatius de solidaritat, sostenibilitat i bé comú.

Objectius específics:

– Visibilitzar la realitat multicultural del municipi com a generadora de riquesa i valor afegit a través d’una formació específica en diversitat cultural.

– Donar eines als participants del projecte que els ajudin a transmetre i fer pedagogia en matèria d’igualtat de gènere en el desenvolupament de l’acompanyament en el lleure a la ciutadania.

– Donar a conèixer els recursos singulars del territori, tals com el patrimoni històric, cultural, natural, la pràctica de l’esport que es pot dur a terme al territori, contribuir a la creació i l’acostament de nous públics vers les arts escèniques que es desenvolupen a Salt, etc.

– Integrar l’ajuda mútua com a eina de creixement personal i professional.

– Promoure la cohesió grupal a través de la creació d’una xarxa cooperativa i de suport mutu.

– Millorar la capacitació tècnica professionalitzadora de les persones participants.

– Impulsar la creació d’entitats alineades amb l’Economia Social i Solidària.

– Promoure la cooperació público-privada i la participació coordinada de diferents entitats amb presència al territori, informant a les entitats relacionades amb l’oferiment d’activitats de lleure de que es compta amb perfils qualificats per exercir de monitor/a de lleure.

– Donar eines per acompanyar en les activitats de lleure a tots els segments poblacionals del territori. No només lleure dirigit a població infantil i juvenil.

– Oferir acompanyament en el lleure per a persones amb diversitat funcional, tot adaptant les activitats.

 

 

Entitat: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Projecte: «Torroella, galeria d’art a cel obert»

Import concedit: 7.350,00 €

Objectiu general:

Aproximar la cultura de l’art a la població i embellir el centre comercial de Torroella de Montgrí per tal de fer-lo més atractiu.

Amb aquest projecte es vol repartir còpies d’obres d’art per les façanes del nucli comercial, especialment les façanes d’edificis que es troben en un estat més deteriorat, per tal de millorar la imatge del centre comercial a cel obert de Torroella, i aproximar l’art a la població.

Per impulsar el projecte es necessitarà la col·laboració del Museu de la Mediterrània, la Fundació Mascort, la família Fuster, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i altres fundacions que disposin d’obres d’art relacionades amb el municipi de Torroella, l’associació de comerciants de Torroella de Montgrí, i diferents àrees de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, tals com Cultura, Comunicació, i Turisme.

 

 

Entitat: Ajuntament de Vilablareix

Projecte: «Creació del servei gestió integral “Connectant el talent”»

Import concedit: 13.876,40 €

Objectiu general:

L’objectiu general del projecte és dinamitzar el mercat laboral, millorant la qualitat de vida de les persones a través de l’ocupació, ajustant l’oferta i la demanda al mercat de treball, i mantenir o augmentar la competitivitat de les empreses a Vilablareix mitjançant una gestió del talent Integral, afavorint el contacte i la cooperació de:

  • Teixit productiu (Empreses/ Emprenedors).
  • Persones a la recerca de feina.
  • Agents socioeconòmics ( entitats del Tercer sector, patronals i altres administracions públiques)

Objectius específics:

1.-Sensibilitzar la realitat social, empresarial i emprenedora.

2.- Contribuir a la generació d’ocupació i desenvolupament empresarial, posant en contacte el talent a través de diferents vies i estratègies.

3.- Impulsar espais de diàleg, transmissió de know-how i debat.

4.- Crear un itinerari  innovador de Talent  dirigit a millorar l’ocupabilitat de persones en recerca de feina.

D’altra banda aquesta actuació sorgeixen dos objectius subsidiaris:

5.-Millorar el coneixement que tenen les persones i les empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica de Vilablareix.

6.-Reduir la bretxa de talent entre aturats, empreses i seleccionadors.

 

 

Entitat: Ajuntament de Blanes

Projecte: «Anem a plaça: Arran de Mar»

Import concedit: 17.064,35 €

Objectiu general:

Continuar treballant el full de ruta que defineix el “Pacte Local per a la  Dinamització de l’Activitat Comercial Urbana de Blanes“, dissenyant i desenvolupant accions vinculades a les següents línies d’actuació :

– L2_09. Activació de l’espai del Delta de la Tordera.

– L7_23. Apropament al Mercat de Mas Enlaire com a format comercial.

– L7_24. Dinamització del Mercat de Fruites i Verdures.

– L8_25. Reforçar el relat i el posicionament de marca del municipi

– L8_26. Campanya de sensibilització a la compra local.

– L8_27. Impuls d’esdeveniments per reactivar espais públics del municipi.

– L8_29. Posada en valor de la tradició pesquera.