Back to top

Els projectes més singulars, anualitat 2024

Els projectes més singulars, anualitat 2024

Programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica del territori, vehiculat mitjançant una subvenció de concurrència competitiva en què es valora, a més del grau de qualitat tècnica de l’actuació, l’impacte del projecte en relació amb les despeses previstes, la fonamentació en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori, el grau de concertació territorial i la possibilitat que l’actuació pugui ser transferida a la resta de la demarcació. Els projectes es poden emmarcar en els àmbits de treball següents:

  • Consolidació empresarial
  • Economia social i solidària en l’àmbit de la promoció econòmica
  • Atracció d’inversió
  • Dinamització i certificacions de qualitat dels polígons d’activitat econòmica
  • Economia verda i circular
  • Economia creativa
  • Innovació i transferència de tecnologia
  • Gestió del talent

 

Projectes subvencionats dins la convocatòria 2024:

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: «Start-art – Enllacem artesania i comerç»

Import concedit: 8.212,50 €

Objectiu general: Destacar els projectes creatius de la comarca. Donar-los a conèixer a la resta de creatius de la zona i també al comerç local de cada població. Promoure dinàmiques de col·laboració entre artesans i comerciants.

Objectius específics: El projecte comprèn 14 trobades en diversos municipis de la comarca, amb l’objectiu de fomentar la creativitat i les connexions entre negocis locals.

 

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà

Projecte: «Emprenedoria i lideratge femení al Baix Empordà»

Import concedit: 16.343,93 €

Objectiu general: Donar visibilitat a la dona emprenedora i empresària del Baix Empordà, per tal d’impulsar un ecosistema empresarial més inclusiu que contribueixi a reduir la bretxa de gènere.

Objectius específics:

– Afavorir la creació d’empreses promogudes per dones.

– Impulsar el treball en xarxa amb les administracions per a l’obtenció de dades de manera sistemàtica.

– Donar visibilitat a les bones pràctiques i els casos d’èxit, per tal d’enfortir i consolidar les empreses.

– Donar visibilitat a la bretxa real en els principals indicadors de l’ecosistema empresarial.

– Afavorir les sinergies empresarials: treball en xarxa (networking)

 

Entitat: Ajuntament de Riudellots de la Selva

Projecte: «Certificació de qualitat del polígon de Riudellots de la Selva»

Import concedit: 5.050,09 €

Objectiu general: Millorar la qualitat i la competitivitat del polígon.

Objectius específics: Aconseguir la certificació «Polígon empresarial de qualitat» que atorga la Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials (CEPE) i certifica AENOR, amb la col·laboració de PIMEC.

 

Entitat: Ajuntament de Campdevànol

Projecte: «Arrel’Art: Camins de creació i diàleg artístic a la serra de Montgrony»

Import concedit: 9.825,00 €

Objectiu general: Incrementar l’afluència de visitants a les poblacions de Campdevànol, Gombrèn i Castellar de n’Hug a través del treball en xarxa d’aquestes tres poblacions, mitjançant la creació d’una ruta temàtica formada per peces artístiques que representen éssers mitològics.

Objectius específics:

– Reivindicar la història immaterial arrelada a la terra d’aquests espais mitjançant itineraris que els visitants podran seguir per reviure la història de la mitologia catalana.

– Crear uns espais culturals familiars i esportius dins del mapa cultural nacional.

– Generar un espai museogràfic a l’aire lliure que ha de comptar amb un enriquidor diàleg museològic al voltant de l’art, la natura i la mitologia en la vessant oriental del Pirineu i el Prepirineu.

 

Entitat: Ajuntament de Banyoles

Projecte: «Millora de l’ocupabilitat i la professionalització en empreses del sector del metall de Banyoles i comarca»

Import concedit: 16.500,00 €

Objectiu general: Incrementar l’ocupabilitat i millorar la qualificació professional a partir de la capacitació professional de col·lectius en situació d’atur i de treballadors del sector del metall de Banyoles i de la comarca del Pla de l’Estany.

Objectius específics:

– Capacitar professionalment persones en situació d’atur dins el sector del metall i afavorir la seva posterior inserció laboral en empreses d’aquest sector del territori.

– Millorar els coneixements i les tècniques de les persones que estan en situació activa en empreses del sector del metall mitjançant la formació especialitzada.

 

Entitat: Ajuntament de Besalú

Projecte: «Senyalització i geolocalització del comerç local»

Import concedit: 6.610,48 €

Objectiu general: Impulsar, protegir i preservar tota aquella activitat comercial que, per les seves característiques, o bé per la seva antiguitat, riquesa patrimonial o singularitat de producte destacable, constitueix un patrimoni comercial de la ciutat diferenciat, i que presenti un arrelament especial al territori.

Objectius específics:

– Indicar la ubicació de tot el comerç local.

– Donar visibilitat a l’atractiu del comerç, tot apropant-lo al client de manera accessible i millorant l’oferta comercial a través del codi QR.

– Contribuir a la potenciació de la segmentació dels valors comercials: tradicional, històric i artesà, de producte local, de serveis.

 

Entitat: Ajuntament de Salt

Projecte: «Start-up gastronòmica Salt Xef»

Import concedit: 4.500,00 €

Objectiu general:

– Impulsar projectes de negoci amb possibilitats reals d’èxit i aportar-los sostenibilitat.

– Crear les condicions més favorables perquè les empreses gastronòmiques, una vegada hagin passat pel programa, s’instal·lin al municipi, per exercir-hi la seva activitat i crear un valor afegit al teixit comercial.

Objectius específics: Esdevenir una incubadora d’empreses emergents del sector de la restauració.

 

Entitat: Ajuntament de Figueres

Projecte: «Creació de l’associació empresarial del polígon industrial B2S9»

Import concedit: 6.579,36 €

Objectiu general: Aconseguir que el municipi tingui una entitat empresarial al polígon que esdevingui punta de llança per a la resta de punts d’atenció a l’emprenedor (PAE), de manera que actuï com a interlocutora única amb l’Administració local i impulsi projectes de transformació generadors de valor, de manera que s’assoleixin els principals avantatges de l’associacionisme empresarial.

Objectius específics:

– Facilitar la comunicació i la col·laboració entre les empreses, els agents del territori i l’Administració.

– Fomentar les relacions entre empreses i generar sinergies de col·laboració.

– Negociar de manera conjunta amb proveïdors per assolir majors índexs d’eficàcia i eficiència econòmiques.

– Impulsar projectes estratègics que millorin la competitivitat de les empreses.

 

Entitat: Ajuntament de Vilablareix

Projecte: «Vilablareix actiu»

Import concedit: 15.862,50 €

Objectiu general: Impulsar la cohesió empresarial i el creixement econòmic

Objectius específics:

– Fomentar una comunitat empresarial dinàmica.

– Impulsar la transformació digital empresarial.

– Millorar la comunicació empresarial i institucional.

– Atraure esdeveniments i oportunitats externs.

– Promoure valors i experiències empresarials positives.

– Enfortir la presència empresarial en línia.

– Incrementar ofertes laborals a la borsa de treball del Rusc.

 

Entitat: DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa

Projecte: «Talent Garrotxa (atracció i fidelització)»

Import concedit: 15.187,50 €

Objectiu general: Atreure i fidelitzar el talent per donar resposta al creixement del teixit empresarial de la Garrotxa. La comarca de la Garrotxa es vol posicionar com un territori atractiu i consolidat pel que fa al mercat de treball i al teixit empresarial. Es vol aconseguir que el talent, tant de fora com de dintre del territori, percebi i visualitzi la comarca com un territori d’interès i amb un fort patrimoni d’empreses per desenvolupar les trajectòries professionals.

Objectius específics:

– Donar resposta a les necessitats de les empreses de la comarca en la cobertura de les vacants de feina.

– Incrementar l’encaix entre l’oferta i la demanda, i estabilitzar els llocs de feina clau per a les empreses.

– Atraure, principalment, comandaments intermedis i perfils tècnics.

– Mantenir el talent de les persones que actualment treballen a la comarca.