Back to top

Informe de la UdG sobre els mercats municipals

Informe de la UdG sobre els mercats municipals

El grup de recerca Arquitectura i Territori de la Universitat de Girona ha elaborat un informe sobre els mercats municipals, sedentaris i no sedentaris, de la província de Girona, en el marc del projecte (PCIN 2015-042: 2015-2018) «Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism» (2015-2018).
La recerca que es presenta s’emmarca en el projecte Gastrocert, «Gastronomy and Creative Entrepreneurship in Rural Tourism» (JPIs_UE), que examina com la promoció de la gastronomia pot afavorir la sostenibilitat del sistema de producció alimentària local i regional de les zones rurals.
L’estudi conclou amb una diagnosi del sistema de mercats de la província de Girona que enumera les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats dels mercats, realitzada el dia 20 de novembre 2017, amb la participació del sector públic, la universitat, associacions i paradistes.

 

Podeu consultar l’estudi en el següent enllaç:

ESTUDI

https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/14909/PRESENTACI%c3%93%20GASTROCERT_AT.pdf?sequence=1&isAllowed=y