Back to top

Programa de suport al comerç minorista de la Cambra de Comerç de Girona

Programa de suport al comerç minorista de la Cambra de Comerç de Girona

El Programa de Diagnosi d’Innovació Comercial 2018 de la Cambra de Comerç de Girona, obert fins al proper 18 de novembre, posa a l’abast de les PIME del sector del comerç al detall una eina clau per revitalitzar i optimitzar la gestió dels establiments comercials.

Un tècnic especialista fa, de forma gratuïta, una anàlisi en profunditat de diferents aspectes del comerç i identifica els punts forts i/o febles en set àrees clau del negoci. Sobre la base d’aquesta anàlisi, es proporcionen recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial i es faciliten idees fàcilment i ràpidament aplicables.

 

Què s’analitza?

La diagnosi d’innovació comercial se centra en la valoració de set aspectes clau en la gestió del punt de venda:

-Característiques generals del comerç.
-Entorn comercial i factors d’atractivitat i competencials.
-Imatge externa de l’establiment comercial.
-Imatge interna de l’establiment comercial.
-Gestió del punt de venda.
-Màrqueting i comunicació.
-Política comercial i gestió financera.

Més informació:

http://www.cambragirona.cat/comerc-i-turisme/diagnosis-dinnovacio-comercial/