Back to top

Pla de contingència de la COVID-19 a les activitats firals

Pla de contingència de la COVID-19 a les activitats firals

La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) i les diputacions de Barcelona, Lleida i Girona han participat en la redacció de la guia, que pretén ser una eina que serveixi de base a organitzadors firals, empreses i administracions per programar esdeveniments de manera segura

La Diputació de Girona ha col·laborat en l’elaboració d’una guia per implementar el pla de contingència de la COVID-19 a les activitats firals que tinguin lloc a Catalunya, amb l’objectiu de facilitar la represa de les fires mercat amb el màxim nivell de seguretat possible. La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) i les diputacions de Barcelona i Lleida també han contribuït en la redacció del document.

Les fires són i han estat sempre un element estratègic per a la dinamització de l’activitat econòmica d’un territori perquè generen llocs de treball i un impacte econòmic fonamentals per al seu progrés. Però l’evolució de la pandèmia a Catalunya en les últimes setmanes ha obligat, momentàniament, a aturar els esdeveniments planificats del sector.

La guia pretén esdevenir un instrument que serveixi de base tant als organitzadors firals, com a les empreses vinculades, els ajuntaments i les administracions a l’hora de programar esdeveniments d’aquesta índole de manera segura per als visitants i els expositors, en el moment en què es reprengui l’activitat.

S’hi ofereix una mirada transversal, amb indicacions clares i precises: des d’un recull de mesures de caràcter general (control i prevenció, neteja, ventilació i climatització i protocol d’actuació en cas d’incidències, entre d’altres) fins a indicacions clares sobre la distribució d’espais i el control d’aforament, així com les mesures i recomanacions específiques per a organitzadors, visitants o expositors. També es posa èmfasi en els indicadors d’implantació i seguretat, així com en els sistemes de comunicació.

Podeu descarregar-vos el document en el següent enllaç:

Pla de contingència de la COVID-19 a les activitats firals