Back to top

Memòria econòmica de Catalunya 2018 (Girona)

Memòria econòmica de Catalunya 2018 (Girona)

La Memòria de Girona fa un balanç de l’economia de la província de Girona i les seves comarques l’any 2018, amb l’objectiu d’oferir als empresaris, professionals i institucions un coneixement més profund de la seva realitat econòmica més propera.

El balanç econòmic de Girona el 2018 ha estat globalment positiu. L’activitat econòmica de les nostres comarques ha seguit una evolució similar a la del conjunt de Catalunya amb un creixement estimat del VAB nominal al voltant del 3%. La marxa dels negocis ha estat positiva a tots els sectors, excepte al comerç que porta quatre anys estancat, mentre que la construcció a Girona registra el millor resultat de les demarcacions catalanes. El balanç turístic també ha estat positiu. El nombre de viatgers allotjats en hotels ha crescut un 4,5% i a les nostres comarques ja s’han superat els 3,5 milions de viatgers el 2018. Aquest any l’activitat econòmica s’ha mantingut dinàmica gràcies a la fortalesa de la demanda interna, ja que les exportacions nominals s’han reduït un 1,1% en un context caracteritzat per una desacceleració del comerç mundial. Tanmateix, Girona continua presentant un important saldo exterior positiu amb l’estranger. Pel que fa al mercat de treball, les afiliacions han mantingut un creixement per sobre del 3%, impulsades pel sector serveis que aporta el 67% de les noves afiliacions de l’any. Aquest bon resultat econòmic s’ha vist a totes les comarques, doncs la meitat han registrat augments de les afiliacions per sobre del 4%.

El segon objectiu de la publicació és aportar reflexions sobre un tema d’actualitat econòmica. Aquest any el tema monogràfic de la Memòria és l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’Agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides el setembre de l’any 2015, és una agenda global referida a les tres dimensions (econòmica, social i ambiental) del desenvolupament sostenible, que es desplega mitjançant l’assoliment de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A través d’aquests objectius, es proposa lluitar contra la pobresa, frenar el canvi climàtic, millorar la salut de les persones, la qualitat del treball o reduir les desigualtat de gènere, entre d’altres. A Catalunya són moltes les iniciatives i bones pràctiques que estan començant a sorgir per avançar en l’assoliment dels ODS. Sobre aquesta qüestió tracten diversos articles d’experts i casos de bones pràctiques empresarials, com és el cas de Noel Alimentaria a Girona. A més, la Memòria econòmica de Girona inclou un article elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona en el qual es presenten en primícia els resultats de l’enquesta que s’ha fet amb l’Idescat a 1.583 empreses catalanes sobre aquesta qüestió.

Descarregueu-vos els documents en els següents enllaços:

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA (GIRONA) 2018

MEMÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA 2018