Back to top

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), una eina de promoció i millora de la competitivitat basada en la col•laboració publicoprivada

Les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), una eina de promoció i millora de la competitivitat basada en la col•laboració publicoprivada

A Catalunya, les APEU estan regulades per la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana, i són àrees geogràfiques ben delimitades, d’un o diversos municipis, on les activitats empresarials i l’administració local es posen d’acord per promoure i dinamitzar la zona a partir d’un pla d’acció que s’ha d’adequar a les finalitats d’interès general.

Les APEUs facilitaran que qualsevol zona de concentració d’activitat econòmica que vulgui augmentar la seva competitivitat o evitar situacions de degradació, pugui ser gestionada de manera conjunta amb l’objectiu de millorar els serveis i la qualitat de l’entorn, complementant les actuacions

Amb l’objectiu de difondre aquest model de gestió i acompanyar les administracions, empreses i associacions, el CCAM ha posat en marxa L’Oficina tècnica d’assessorament per a les APEUs, on podeu trobar la Guia Tècnica per iniciar una APEU, com a eina de suport en el procés de creació de les àrees.

La publicació, elaborada per l’ESCODI en col·laboració amb el CCAM, compta amb informació del marc legal vigent, i també amb consells pràctics i recomanacions per impulsar una APEU. En aquest sentit, a més de les definicions bàsiques i de referències a la regulació, la guia inclou una sèrie de reflexions que són el resultat d’unes sessions organitzades per l’ESCODI, en les què han participat una dotzena de dinamitzadors comercials d’arreu del país.

Juntament amb la Guia, a la web de l’Oficina Tècnica d’Assessorament de les APEUs (www.oficinapeus.cat) trobareu diversos materials divulgatius, informació sobre programes d’ajuts, jornades informatives i respostes a les preguntes més freqüents, entre altres recursos.