Back to top

Guia: L’economia circular aplicada als sistemes d’envasat

Guia: L’economia circular aplicada als sistemes d’envasat

El Laboratori d’Ecoinnovació (projecte de l’Obra Social “la Caixa”) i la Fundació Fòrum Ambiental amb la finalitat que empreses i innovació s’uneixin per crear solucions sostenibles que facin un millor ús dels recursos, redueixin els efectes secundaris negatius de la nostra economia sobre el medi ambient (com el canvi climàtic) i generin beneficis econòmics presenten la Guia d’Economia Circular.

 

L’economia circular té com a objectiu principal preservar el valor dels recursos durant el major temps possible, enlloc de seguir explotant el model habitual que es basa en “extreure-produir-usar–llençar”. La guia “L’economia circular aplicada als sistemes d’envasat” recull 20 estratègies per posar a la pràctica l’economia circular en empreses del sector de l’embalatge, així com l’experiència d’èxit de 10 empreses locals i internacionals.

 

A Europa només s’aprofita el 5% del valor original dels materials i energia utilitzats, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’implementar estratègies d’economia circular, particularment davant del fet que els recursos de què disposem són limitats.

Els sectors amb més potencial per aplicar l’economia circular a Catalunya inclouen l’agroalimentari, la indústria química, el transport i la logística, la maquinària i equips i el sector dels materials. Els sistemes d’envasat, per la seva banda, són presents de manera transversal en aquests sectors.

 

Les 20 estratègies d’economia circular que presenta aquesta guia s’agrupen en cinc categories:

Prevenció de packaging

Reciclabilitat

Revalorització i nous productes

Producció neta i eficient

Durabilitat

 

La selecció de 10 empreses locals i internacionals descriu les experiències d’èxit de Puma, Nestlé, Ecovative, Comexi, Roll’eat, GCR Group, Splosh, Decapulp, Sehrs Food i Ecoologic.

 

Es pot accedir a la guia mitjançant l’enllaç:

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28584068/Guia-L-economia-circular-aplicada-als-sistemes-d-envasat?utm_campaign=RDI&utm_source=rdi198&utm_medium=noticia04#slideshare

 

Més informació sobre economia circular:

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28584084/L-economia-circular-a-Catalunya

 

Per altra banda, l’auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir el proppassat dia 6 d’octubre de 2017 la jornada “Economia circular i les 4R (repensar, reduir, reciclar i reutilitzar). Res es perd, tot s’aprofita”, organitzada pels centres Europe Direct Girona i de la UdG, Diputació de Girona, CILMA i Consell Català del Moviment Europeu.

 

La jornada:

http://www.cilma.cat/?p=186148

El programa:

http://www.cilma.cat/wp-content/files_mf/programajornadaeconomiacircularv.51.pdf