Back to top

Informació socioecnòmica

Informació socioecnòmica

 

XIFRA: Sistema d’Informació Estadística Local

 

SITMUN: Sistema d’Informació Territorial Municipal de Girona

 

Estudis promoguts per l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

Estructura empresarial de la demarcació de Girona (2020 i 2021)

Informe territorial de la demarcació de Girona (2020 i 2021)

Observatori de l’ecosistema emprenedor de Girona (2020 i 2021)

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona 2019

Evolució de l’economia Gironina (2008-2018)