Back to top
 

Estudis

Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2021

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona és un document que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

Informe territorial de la demarcació de Girona 2021

Edició del segon informe territorial de la demarcació de Girona, redactat amb l’objectiu de presentar les principals magnituds econòmiques d’aquest territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2020.

Informe territorial de la demarcació de Girona 2020

L’objectiu d’aquesta publicació és presentar les principals magnituds econòmiques del nostre territori i explicar-ne l’evolució al llarg de l’any 2019. Però l’anàlisi del període precrisi és també necessari per comprendre millor els fluxos posteriors.

Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2020

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona és un document que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona.

Aquesta publicació presenta l’anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), projecte desenvolupat en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya, amb què el Govern de Catalunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu d’establir mesures de política industrial consensuades i que serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu.

Evolució de l’economia Gironina (2008-2018)

L’estudi és un informe socioeconòmic per sectors d’activitats i comarques. Conté les tendències generals de l’economia gironina fins als seus diferents impactes segons comarques i sectors d’activitat econòmica.