Back to top

Els projectes més singulars, anualitat 2019

Els projectes més singulars, anualitat 2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 2 d’abril de 2019 va resoldre la convocatòria de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic, anualitat 2019.

L’objectiu d’aquesta subvenció és fer aflorar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica, vocació de continuïtat i la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona.

En aquesta convocatòria de concurrència competitiva es té en compte el grau de qualitat tècnica de l’actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial. S’han concedit les subvencions següents:

 

 

Entitat: Ajuntament de Banyoles

 

Projecte: Creació web polígons industrials de Banyoles i el Pla de l’Estany

Import concedit: 4.275€

Objectiu:

– Crear un canal de comunicació immediata, permanent i fluïda entre l’ens públic i les empreses dels polígons d’activitat econòmica, aprofitant els avantatges de la tecnologia del segle XXI.

– Fer difusió de totes les accions, informacions i serveis que poden beneficiar les empreses, garantint la total transparència, immediatesa i lliure accés a la informació.

– Donar visibilitat a les empreses, afavorir-ne la geolocalització i facilitar-ne la interacció i la cooperació mútua.

 

 

 

Entitat: Agència de Desenvolupament del Ripollès

Projecte: Creació d’un FAB LAB

Import concedit: 19.500€

Objectiu:

L’objectiu del projecte és la creació d’un Fab Lab, que donarà suport a persones, emprenedors, start-ups i empreses del sector industrial i tecnològic amb recursos d’innovació i tecnologia 4.0.

Els Fab Labs són un laboratori de fabricació digital que van néixer al Massachusetts Institute of Technology (MIT) i que estan dins de una xarxa global a nivell mundial. A la majoria de capitals i grans ciutats de tot el mon hi ha un Fab Lab. Qualsevol persona el pot utilitzar per fabricar gairebé qualsevol cosa i per aprendre a realitzar nous projectes amb noves tecnologies. A l’estar interconnectats sorgeixen de manera natural noves col·laboracions i sinergies, i s’obtenen de fora nous projectes i noves oportunitats. Per exemple, un usuari del Fab Lab Ripoll pot fabricar una part del seu projecte amb una màquina de un Fab Lab de Nova York, o bé un usuari de Berlin pot portar a fer el seu prototip al Fab Lab de Ripoll i que el gestioni un emprenedor local. Ajudarà a empreses i emprenedors que vulguin desenvolupar el seu projecte de fabricació digital, prototipatge, i de IoT (internet of things). Aproparà la maquinària, robòtica, i els equips d’edició i fabricació digital a l’àmbit educatiu a través de la formació contínua. Serà també un espai per explorar casos d’èxit i últimes tendències a l’entorn de la fabricació digital i de la IoT, i poder fer arribar al mercat solucions que aportin valor al client i a l’empresa. Oferirà un entorn de treball i connexió per emprenedors amb projectes relacionats amb el sector de la indústria i la tecnologia. A l’estar interconnectat, generarà nous projectes i oportunitats de negoci que beneficiaran directament als usuaris i al territori. Es necessitaran recursos per crear el Fab Lab, per obtenir capital humà format i especialitzat que sigui capaç de donar suport als usuaris, per definir i seleccionar aquest perfils.

 

Entitat: Ajuntament de Girona

Projecte: Experiència LabGi! 2019

Import concedit: 12.000€

Objectiu:

L’Experiència LabGi! 2019 vol perfeccionar la iniciativa pilot desenvolupada l’any 2018 en el marc d’aquesta mateixa convocatòria de subvencions, introduint alguns canvis per millorar-ne els resultats i el seu impacte.

L’Experiència LabGi! és una iniciativa innovadora a la ciutat de Girona que persegueix un doble objectiu. Per una banda, la consolidació empresarial, afavorint la innovació de les empreses i la seva competitivitat davant reptes reals i actuals; i de l’altra, el foment de la creativitat i la innovació oberta, a partir d’una experiència experimental i singular, que pugui esdevenir un referent i un exemple per a nous espais o metodologies de creació col∙laborativa a les empreses.

L’Experiència LabGi! és una de les primeres experiències d’innovació oberta a la ciutat Girona. Vol avançar en l’assaig d’aquesta metodologia per perfeccionar el seu disseny, a partir de la proposta d’un objectiu transformat en repte per part d’empreses tecnològiques de la demarcació, que ha de permetre aproximar idees disruptives a les empreses que es troben amb la necessitat de noves solucions i esdevenir, d’aquesta manera, una oportunitat per a la seva consolidació. Es tracta, per tant, d’iniciar experiències d’innovació oberta a la ciutat, afavorint la generació d’idees a partir d’un procés de cocreació que impliqui empreses, agents d’innovació i recerca, administració i ciutadania, el que es coneix com a quàdruple hèlix. L’Experiència LabGi! té la voluntat d’experimentar al voltant de la tècnica de la innovació oberta davant dels reptes reals de les empreses del territori, generar interès i inquietud al voltant d’aquest tipus de creació en el teixit productiu. Finalment vol ajudar a establir, a base de la pràctica de l’assaig i error, les bases d’un sistema de creació i innovació adaptat a les necessitats de creixement de les empreses del territori.

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: Creació i dinamització de microxarxes de serveis i comerç local

Import concedit: 7.125€

Objectiu:

L’objectiu general del projecte se centra en crear dinàmiques de cooperació / networking entre petits empresaris dels sectors serveis i  comerç de 10 municipis de la comarca de la Selva, per tal de generar microxarxes de treball entre ells i ajudar-los, així, a consolidar seves activitats empresarials.

A nivell més específic, els tres objectius concrets que es plantegen amb el projecte són els següents:

– Donar a conèixer entre els petits empresaris d’un municipi els serveis que cadascú ofereix , per tal d’analitzar les  possibles sinèrgies que es puguin generar entre ells

– Fomentar la cooperació empresarial entre aquests empresaris

– Transferir i ampliar aquestes microxarxes de serveis amb empresaris de la resta de la comarca

 

Entitat: Ajuntament d’Arbúcies

Projecte: Integració laboral per a joves a partir de la creació d’una cooperativa

Import concedit: 20.000€

Objectiu:

-Promoure la integració laboral dels joves participants al PFI Programa formació Integrada.

-Crear una Cooperativa per a joves realitzant un acompanyament en la gestió, disseny i implantació d’una unitat de negoci dins una cooperativa de treball.

-Crear una cooperativa de treball associat en l’àmbit de distribució i comercialització de productes de proximitat, amb la participació d’alumnat del programa formatiu

-Impulsar l´economia social i solidaria d´Arbúcies, des d´una visió social, sostenible i proximitat.

 

Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Projecte: Promoció i captació d’emprenedors i empreses del PAEC de Calonge

Import concedit: 20.000€

Objectiu:

Vehicular l’associacionisme i l’agrupació d’emprenedors i empresaris per desenvolupar i fomentar la construcció de naus al PAEC de Calonge. Al PAEC de Calonge la disponibilitat de naus es mira envers de grans terrenys concentrats en pocs propietaris.

Aquest projecte vol atomitzar la demanda, fomentar el cooperativisme i fer grupatge per comprar i desenvolupar naus de petita i mitjana dimensió en terrenys de gran volum. Aquesta iniciativa es farà amb convenis público-privats de desenvolupament.