Back to top

Els projectes més singulars (anualitat 2018)

Els projectes més singulars (anualitat 2018)

Per tercer any consecutiu, la Diputació de Girona ha resolt la convocatòria de suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. L’objectiu d’aquest programa és fer aflorar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica, vocació de continuïtat i la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona.

En aquesta convocatòria de concurrència competitiva es té en compte el grau de qualitat tècnica de l’actuació, els projectes fonamentats en una planificació estratègica, la situació socioeconòmica del territori i el grau de concertació territorial. S’han concedit les subvencions següents:

 

Entitat: Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)

Projecte: Palafrugell, competències i oportunitats laborals

Import concedit: 15.000,00 €

Objectiu:

Dissenyar un pla ambiciós de formació per competències adaptat detalladament a les necessitats formatives dels demandants de feina que requereixin una incorporació immediata al lloc de treball i a les necessitats de les empreses del territori.

 

 

Entitat: Ajuntament de Blanes

Projecte: Blanes Gluten Free 2.0

Import concedit: 7.500,00 €

Objectiu:

Consolidar la marca Blanes Gluten Free, com a destinació turística, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Per poder arribar a complir amb aquest objectiu, el primer que es va començar a fer va ser treballar amb els establiments gastronòmics interessats a acreditar-se (fase 1 – 2017) i començar a donar a conèixer el projecte fent-ne difusió i publicitat.

Un cop sensibilitzat el sector, el projecte iniciarà la fase 2 – 2018, en la qual es presentarà Blanes com a destinació Gluten Free.

 

 

Entitat: DinàmiG

Projecte: Dinamització de la gestió empresarial compartida en la PAE de la Garrotxa

Import concedit: 14.812,50 €

Objectiu:

Aconseguir el creixement del territori mitjançant un sistema que pugui permetre aquest creixement: la creació de xarxes entre les empreses per a la realització d’accions conjuntes que millorin la seva competitivitat i permetin assolir un doble guany, per al territori i per a les mateixes empreses.

 

 

Entitat: Ajuntament de Celrà

Projecte: O-COOPA’T, apoderament i cooperativisme

Import concedit: 6.862,50 €

Objectiu:

Apoderar i capacitar tot un grup de dones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.

Hi ha detectats més d’una trentena de casos de persones nouvingudes, i també del país, que volen dedicar-se al sector de serveis personals, neteja i cura de persones. Tanmateix, moltes d’aquestes persones no tenen les competències bàsiques perquè puguin ser admeses per les empreses de serveis que hi ha al mercat de treball.

 

 

Entitat: Ajuntament d’Arbúcies

Projecte: Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones

Import concedit: 11.000,00 €

Objectiu:

Un cop consolidat el projecte de municipalització del SAD, l’Ajuntament d’Arbúcies planteja el projecte de desenvolupament d’una cooperativa pública que gestioni el Servei d’Atenció Domiciliària, el Servei d’Atenció a les Persones i el futur centre de dia públic previst per l’any 2019.

 

 

Entitat: Ajuntament de Salt

Projecte: Start-up gastronòmica «Salt Xef»

Import concedit: 8.206,97 €

Objectius:

Davant la voluntat de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Salt, d’impulsar i reactivar el teixit comercial de Salt i, més especialment, l’eix comercial del sector centre i de l’entorn del mercat municipal, s’ha engegat un programa d’empreses emergents de tipus gastronòmic anomenat «Salt Xef», a fi d’esdevenir una incubadora de negocis emergents del sector de la restauració.

Aquest projecte té un doble objectiu. Per una banda, impulsar i aportar sostenibilitat a projectes de negoci amb possibilitats reals d’èxit i, per l’altra, crear les condicions més favorables perquè aquestes empreses gastronòmiques, una vegada hagin passat pel programa, s’instal·lin al municipi per exercir la seva activitat i crear valor afegit al teixit comercial.

 

 

Entitat: Consell Comarcal de la Selva

Projecte: Digitalització del petit comerç com a element de consolidació empresarial

Import concedit: 10.000,00 €

Objectiu:

Donar les eines necessàries als petits comerciants dels municipis de la Selva interior per tal que incorporin la digitalització en la gestió dels seus establiments, com a element que pot resultat clau en la consolidació de les seves activitats empresarials.

Més específicament, els tres objectius concrets que es plantegen amb el projecte són els següents:

– Facilitar l’accés del petit comerç a l’administració electrònica (certificat digital, factura electrònica, signatura digital, etc.).

– Incorporar el màrqueting digital al dia a dia del petit comerç (xarxes socials, màrqueting electrònic, etc.).

– Potenciar les vendes a través de canals de venda en línia accessibles al petit comerç.

 

 

Entitat: Ajuntament de Riudellots de la Selva

Projecte: Postgrau en innovació a la indústria alimentària

Import concedit: 7.363,13 €

Objectiu:

Fomentar la innovació i contribuir-hi en les empreses del sector agroalimentari, mitjançant la formació d’experts en aquest tipus de tasca.

L’objectiu específic és crear, mitjançant un postgrau absolutament innovador, un perfil professional nou, inexistent en l’actualitat i que acabi dotant les empreses del sector de persones capaces de detectar oportunitats d’innovació, planificar-ne l’estudi i els processos, i portar a terme els canvis i activitats necessaris perquè el resultat sigui bo.

 

 

Entitat: Ajuntament de Girona

Projecte: Experiència LabGi!

Import concedit: 9.064,95 €

Objectius:

Assolir la consolidació empresarial, afavorint la innovació de les empreses que es troben davant de reptes, millorant-ne la competitivitat i fomentant-ne la creativitat i la innovació oberta, a partir d’una experiència experimental i singular, que pugui esdevenir un model i un primer exemple per a nous espais o metodologies de creació col·laborativa a les empreses.

 

 

Entitat: Ajuntament de Llagostera

Projecte: Activa’t en cooperativa

Import concedit: 10.189,95 €

Objectiu:

Aprofitar l’entorn geogràfic i els recursos naturals de Llagostera per crear noves oportunitats d’ocupació relacionades amb el treball i el manteniment de l’entorn i que a la vegada permetin impulsar el desenvolupament econòmic, turístic i comercial del municipi a través de la promoció de Llagostera com un espai de destí de turisme verd i sostenible.

L’objectiu final és la creació d’una cooperativa que es desenvolupi al voltant del treball, la neteja i el manteniment sostenible de l’entorn natural i de les rutes turístiques de Llagostera.