Back to top

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona

Aquest treball, que ha estat redactat i coordinat pel Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona, analitza les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), tant des d’un punt de vista global, en relació amb la demarcació de Girona, com territorial, per a cadascuna de les seves vuit comarques.

En concret, aquesta publicació presenta la informació de 324 polígons de menys de mitja hectàrea dels 327 identificats a la demarcació de Girona. Aquesta xifra representa el 98,9% dels polígons identificats al territori gironí. Així mateix, l’estudi també inclou la informació de 1.480 polígons d’arreu de Catalunya dels 1.535 que hi ha identificats, la qual cosa representa que s’hi recullen el 92,9 % dels polígons catalans identificats. Els elevats percentatges de resposta d’informació permeten fer una anàlisi exhaustiva i territorialitzada de la realitat dels polígons industrials a la demarcació de Girona.

 

Enllaços relacionats:

Estudi:

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona

 

Cercador de polígons:

http://promoeco.ddgi.cat/poligons-industrials