Back to top

Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa

Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa

El nombre de dones que participen a les cooperatives gironines és superior al d’homes, especialment en els sectors de l’educació i salut i cures. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi “Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa del territori” (podeu consultar-lo aquí) que ha impulsat la Diputació de Girona i que ha estat coordinat per l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.

L’estudi també revela altres dades d’interès, com per exemple, que la coordinació i col.lectivització del treball és el principal motiu que impulsa els emprenedors gironins a associar-se en cooperatives i que aquestes cooperatives estan formades habitualment per tres socis, organigrama que, segons l’estudi, “es correlaciona de forma directa amb la fotografia clàssica del cooperativisme històric català, en forma de microcooperativa enxarxada”.

Durant la presentació de l’estudi, Josep Antoni Frías ha explicat que la Diputació ha fet una aposta ferma per potenciar l’economia social mitjançant diverses línies de subvenció, i ha recordat que “les cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat, i permeten als ciutadans tenir una influència directa en els assumptes del mercat que els afecten”. El diputat de Promoció Econòmica també ha remarcat que “el cooperativisme es fonamenta en un conjunt de valors que són en essència universals: autoajuda, autoresponsabilitat, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència i responsabilitat social”.

Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

L’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines es va presentar a principis d’aquest any amb la intenció de ser l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social per tal d’esdevenir un espai de referència al territori, donar visibilitat a l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.