Back to top

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

La Diputació de Girona, mitjançant l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis de la demarcació de Girona.

En aquesta línia de treball, la Diputació de Girona va impulsar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) l’any 2009 per millorar la capacitació dels municipis i de les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica. Aquest marc de treball ha tingut continuïtat en els períodes 2009-2011, 2012-2015, 2016-2019, 2020-2023 i actualment hi ha oberta la convocatòria d’adhesió durant el mandat 2024-2027.

La XSLPE es constitueix com un espai de treball que aprofita les sinergies i complementarietats de les entitats amb els objectius següents:

  • Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les accions que es desenvolupen en aquesta matèria a les comarques de Girona
  • Treballar en xarxa amb les entitats de promoció econòmica de la demarcació.
  • Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal tècnic que assumeix responsabilitats en relació amb aquestes àrees.
  • Coordinar els serveis locals de promoció econòmica del territori.
  • Donar suport per a la prospecció de les necessitats de les empreses de les comarques gironines.
  • Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.
  • Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de col·laboració: teixit productiu, mercat de treball, sector comercial i altres grups emmarcats en la promoció econòmica / desenvolupament econòmic local.
  • Oferir aplicacions informàtiques i portals web com el portal Formació en xarxa i el web de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial, entre d’altres.

Poden sol·licitar l’adhesió a la XSLPE les següents entitats:

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona.

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona.

c) Les entitats que tinguin delegada la promoció econòmica dels ajuntaments o consells comarcals de la demarcació de Girona.

Per a l’adhesió s’han establert uns requisits mínims per fomentar que les entitats que apostin per treballar en la promoció econòmica / desenvolupament econòmic local disposin dels recursos tècnics i econòmics necessaris. En el moment de presentar la sol·licitud, els ens participants en la convocatòria han d’acreditar el compliment dels requisits següents:

_Disposar d’un/a responsable polític que tingui atribucions en matèria de promoció econòmica / desenvolupament econòmic local.

_Disposar d’un treballador/a de perfil tècnic adscrit a una unitat organitzativa singularitzada en l’àmbit de la promoció econòmica / desenvolupament econòmic local.

_Tenir configurada i identificada una partida pressupostària pròpia del Servei de Promoció Econòmica.

Les entitats adherides, que acreditin el compliment dels requisits detallats en les bases d’adhesió, tenen l’opció de sol·licitar suport econòmic per a projectes i accions de promoció econòmica així com per a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Hi ha la previsió que es publiqui una convocatòria anual de subvencions per a les entitats adherides.

Termini obert per a l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) per al període 2020-2023