Back to top

Mercats no sedentaris

Mercats no sedentaris

 

Model d’ordenança tipus de mercats no sedentaris elaborada per l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i validada per la Secretaria General de la Diputació Girona en data 15/5/2018:

Ordenança tipus aprovada per la Diputació de Barcelona.

Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de l’ajuntament d’Olot.

 

Vegeu la informació actualitzada referent a l’àmbit normatiu, comerç, mercats i restauració en el següent enllaç:

Recopilació d’informació sobre afectacions diverses en l’activitat econòmica econòmica