Back to top

La Diputació presenta “Suport a l’activitat empresarial” en el Saló de l’empre- nedoria de la Fira de Girona

La Diputació presenta “Suport a l’activitat empresarial” en el Saló de l’empre- nedoria de la Fira de Girona

La Diputació de Girona ha presentat el programa “Suport a l’activitat empresarial”, davant de tècnics municipals i em- prenedors en el marc del Saló de l’emprenedoria de la Fira de Girona.

La Diputació de Girona ha creat una línia de subvencions adreçada a empreses d’1 a 5 anys d’antiguitat, de base tec- nològica o amb una component innovadora. La convocatòria s’emmarca en el programa «Suport a l’activitat empresa- rial», que té com a objectiu donar suport econòmic afavorint, d’una banda, la contractació de personal i, de l’altra, les actuacions que fomentin o millorin la innovació a les empreses.

El programa ha sorgit arran de l’estudi «Diagnosi, estratègia i potencial de desenvolupament del sistema territorial d’in- novació de la demarcació de Girona», que la Diputació va presentar el mes de desembre de l’any passat (vegeu: http://bit.ly/1cN21K7) i que recomanava una línia d’actuació que incidís en petites empreses on encara són dominants els obstacles i no s’incentiva la innovació. Des de llavors, la Diputació, mitjançant la seva àrea de Promoció Econòmi- ca, i l’organisme DIPLAB, han treballat conjuntament per bastir aquest programa.

Les bases i la convocatòria de subvencions es van publicar el 4 de febrer, i el termini per presentar les sol•licituds es va acabar el 24 del mateix mes. Les empreses varen defensar els seus projectes davant d’una comissió de valoració formada per representants de la Diputació, el Parc Científic i Tecnològic, la Cambra de Comerç, l’associació AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona) i Start-Up Catalonia.

La comissió, a l’hora de valorar els projectes, va tenir en compte especialment la creació de llocs de treball, la internacionalització i el potencial de creixe- ment. En la convocatòria del 2015, es varen presentar seixanta-tres empreses, de les quals les 14 amb millor puntuació varen obtenir la subvenció. Aquest programa ha impulsat la creació de quaranta-cinc llocs de treball i una inversió total al territori d’1.240.392,05 euros.

De les catorze empreses, sis són gironines i la resta, dels municipis d’Aiguaviva, Figueres, les Preses, Olot, Riudarenes, Riudellots de la Selva, la Vall d’en Bas i Vilademuls. Es tracta d’empreses de nova creació que tenen entre un i cinc anys de vida. Els sectors d’aquestes empreses són diversos: fabricació de motos elèctriques; fabricació d’aparells de localització; producció i realització audiovisual; activitats de programació informàtica; comercialització d’electricitat; serveis relacio- nats amb les tecnologies de la informació i la comunicació; investigació; serveis tècnics d’enginyeria, i gestió d’establi- ments, entre d’altres.

A la presentació del programa, del qual se’n farà una nova convocatòria l’any vinent, hi han participat la cap del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, Carme Sitjes, la tècnica responsable del programa, Helga Nuell i Eduard Quintana, representant de SomEnergia, una de les empreses beneficiàries, que ha explicat el seu projecte.