Back to top

Xarxa gironina d’espais d’allotjament empresarial (XGEAE)

Xarxa gironina d’espais d’allotjament empresarial (XGEAE)

La Diputació de Girona ha impulsat la formalització de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial (XGEAE), vivers d’empresa i espais de coworking per donar suport als ens locals públics que gestionen o tenen la titularitat d’un espai d’aquestes característiques. El suport es concreta en un protocol d’adhesió i interrelació, reunions tècniques, jornades de treball en xarxa per a emprenedors i empreses, formacions, difusió i el web http://www.ddgi.cat/xgeae

-Us podeu descarregar els banners de difusió de la XGEAE.

Guia dels espais d’allotjament empresarial públics

-Condicions d’accés i més informació en el següent enllaç: XGEAE

FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA

Hi ha la possibilitat que les entitats adherides a la XGEAE organitzin formacions en emprenedoria amb el finançament de fons FEDER, per aquest motiu hi ha un seguit de requisits que cal complir i que queden recollits al protocol de jornades:

1. Protocol de les formacions presencials/en línia (pdf)
2. Full d’assistència (word)
3. Full d’inscripció offline (word)