Back to top

El petit comerç de proximitat segueix sent una major font d’ocupació que els grans formats de distribució

El petit comerç de proximitat segueix sent una major font d’ocupació que els grans formats de distribució

El petit comerç de proximitat segueix sent la principal font d’ocupació en el sector de la distribució comercial del sector quotidià –que engloba l’oferta de productes alimentaris, adrogueria i perfumeria-, ja que el 2014 ocupava un 55,3% dels treballadors del sector, pel 44,7% que estan ocupats en la gran distribució en format d’autoservei. Aquesta és una de les conclusions de “L’ Anuari de la distribució comercial en règim d’autoservei” que ha elaborat la Direcció General de Comerç i que analitza l’evolució de les 50 primeres empreses del sector l’any 2014. L’informe constata també la reactivació del consum, que va créixer a un ritme del 2% anual en el període 2012-2014 i del 4,2% a l’inici del 2015.

L’estudi detalla que, l’any 2014, la distribució comercial en règim d’autoservei suposava, en l’àmbit del sector quotidià, un 18,1% dels establiments, un 61,5% de la superfície de venda i un 56,7% del volum de vendes. En el període 2012-2014, el comportament de les empreses analitzades ha anticipat el canvi de tendència econòmica, ja que el nombre d’establiments ha crescut un 4,5%, la superfície de vendes un 7% i l’ocupació un 8,1%, mentre que la facturació ho ha fet un 1,5%. Pel que fa a formats, es consolida la preponderància dels formats de proximitat integrats en la trama urbana, en línia amb els trets característics del model de comerç català. Els supermercats (establiments de 400 a 2.499 m2), que suposen un 35,7% del total d’establiments, concentren un 64,7% de la superfície de venda i un 63,5% de les vendes del sector quotidià, mentre que els especialistes representen un 31,0% del total d’establiments, un 9,9% de la superfície de venda i un 12,3% del volum de vendes. Per la seva banda, els superserveis –de 150 a 399 m2- representen un 23,9% del total d’establiments, un 13% de la superfície de vendes i un 9,7% de la facturació del sector.

L’informe destaca l’evolució dels establiments menors de 150 m2 –també anomenats autoserveis-, que han incrementat significativament la seva quota tant pel que fa nombre d’establiments sobre el total -del 5,5% l’any 2012 al 8% actual- i a la superfície de venda –de l’1,2% a l’1,7%-.

Finalment, i ja en l’àmbit dels grans formats, els hipermercats totalitzen un 9,5% de la superfície de venda amb només un 1,2% del total dels establiments, mentre que les seccions dels grans magatzems dedicades a la venda de productes quotidians suposen un 1,2% de la superfície de venda total tot i ser només un 0,2% del total d’establiments. Aquests dos formats van acumular un 13,6% del total de les vendes.

Noves tendències en el comerç quotidià

Més enllà de les dades, l’Anuari detecta diferents tendències en l’àmbit del comerç quotidià. Així, per exemple, es constata la inflexió en l’evolució de la marca del distribuïdor, que ja suposa el 23,05% del total del volum de vendes del sector. En aquest sentit, sis de cada deu empreses tenen una o més marques pròpies. L’informe indica que “els efectes de la crisi econòmica quant als hàbits de consum estan en consonància amb aquest protagonisme de la marca de distribuïdor i amb la millora de la seva qualitat”, i augura que els ciutadans “mantindran l’exigència en la relació qualitat-preu de la marca de distribuïdor” en la mesura que es recuperi la despesa comercialitzable de les llars catalans.

Una altra tendència és l’auge dels sistemes de venda mixtos, és a dir, que comparteixen elements del comerç electrònic i de la venda de proximitat, i que s’ha traduït en la “proliferació de punts de recollida, en els punts de venda”. Aquests mecanismes permeten als clients evitar els problemes amb els horaris d’entrega i, a les empreses, els costos derivats de les entregues fallides. L’Anuari indica que un 26,9% de les empreses del sector venen per Internet, i que un 52,5% dels catalans han comprat alguna vegada per la xarxa, segons dades del Centre d’Estudis d’Opinió.

L’estudi també ha detectat que els operadors han optat cada cop més pel règim de franquícia a l’hora d’expandir-se. Des de l’any 2012, el percentatge d’establiments en règim de franquícia ha passat del 30,9% al 33,1% del total de l’oferta. Els establiments franquiciats es concentren en els formats de menor superfície, és a dir, l’autoservei i el superservei, i “han esdevingut una sortida laboral per a persones excloses del mercat de treball”.

“L’ Anuari de la distribució comercial en règim d’autoservei” analitza les dades dels cinquanta primers grups de la gran distribució en règim d’autoservei relatives a l’exercici 2014. Aquestes empreses representen el 96% de la superfície de venda i pràcticament el 90% de la facturació del conjunt del règim d’autoservei.

Font: CCAM. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

Enllaç a l’anuari: http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/01_-_departament/publicacions/comerc/documents/arxius/Anuari_quotidia_2015.pdf