Back to top
 

Estudis

Estructura empresarial de la demarcació de Girona

L’Estructura empresarial de la demarcació de Girona és un document que ha elaborat el Servei de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de la Diputació de Girona a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil i que té com a objectiu proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de Girona i de cadascuna de les vuit comarques que la integren.

Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Girona.

Aquesta publicació presenta l’anàlisi de les dades recollides al nou Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE), projecte desenvolupat en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya, amb què el Govern de Catalunya i els agents econòmics i socials tenen l’objectiu d’establir mesures de política industrial consensuades i que serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu.