Back to top
 

XSLPE

Serveis de suport

AGOE

Objectius del servei: Complementar l’assessorament que imparteixen els tècnics municipals i comarcals, a partir de l’experiència personal i professional en el món empresarial que tenen els assessors d’AGOE.

 

www.agoe.cat

EMPRENGI

Objectius del servei: Donar suport al foment de l’emprenedoria cooperativa a les escoles i instituts de la demarcació de Girona.

 

www.emprengi.cat

Aracoop

Objectius del servei: Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa. Que aquests model sigui percebut com una manera més sostenible i participativa de fer empresa-  Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa. Aportar informació i coneixement afavorirà la creació de noves empreses alineades amb les necessitats de cada cas.

 

Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa. Programes de formació pensats per a professionalitzar el sector i aportar així eines que permetin competir en els mercats internacionals amb una base sòlida de coneixement

 

www.aracoop.coop

LEADERS

Objectius del servei: L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari. Grups d’Acció Local a la demarcació de Girona:

 

ADRINOC
www.adrinoc.cat
info@adrinoc.cat
972 27 16 00

 

Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura
www.ripollesgesbisaura.org
leader@ripollesgesbisaura.org
972 70 44 99

 

Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya
www.cauc.cat
cauc@cauc.cat
973 353 112

 

www.desenvolupamentrural.cat/larca-i-gals

Fundació PIMEC

Objectius del servei: Atendre totes aquelles persones empresàries, autònomes i emprenedores que s’han quedat sense feina i necessiten ajuda des dels punts de vista d’empresa, professional, socioeconòmic o psicosocial.

 

Recuperar els valors inherents a aquests col·lectius: capacitat emprenedora, capacitat creativa, capacitat de lluita… entre d’altres, per evitar que es perdin i, consegüentment, es debiliti el teixit industrial de Catalunya

 

www.fundaciopimec.org

Reempresa

Objectius del servei: Oferir un model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

 

S’ofereix assessorament i formació a tots dos col·lectius (cedents d’empresa i reemprenedors) sobre les característiques dels processos de compravenda d’empreses i l’elaboració d’un pla de reempresa o de cessió. Es complementa amb dues guies informatives —l’una, enfocada als empresaris, i l’altra, per als emprenedors— i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs i que permet sol·licitar assessorament, de manera que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i la demanda d’empreses.

 

www.reempresa.org