Back to top
 

Emprenedoria

SOS Mentoring

Qui pot participar en el programa?

Poden participar-hi com a beneficiaris persones del col·lectiu de treballadors autònoms i microempreses de qualsevol sector d’activitat, amb seu operativa i fiscal a la demarcació de Girona, amb el negoci en marxa i perspectives de futur que necessitin acompanyament expert, i amb actitud de deixar-se ajudar.

 

Poden participar-hi com a mentors voluntaris persones del món empresarial i càrrecs directius de qualsevol sector amb experiència en gestió, amb visió global de negoci, amb voluntat d’acompanyar i amb disponibilitat de temps.

Funcionament del programa

El programa consta de diverses etapes:

 

Selecció del beneficiari: mitjançant una entrevista en profunditat, un tècnic/a avalua la situació en què es troba el beneficiari/ària, la necessitat d’acompanyament i els objectius a assolir.

 

Selecció del mentor: mitjançant una entrevista en profunditat, un tècnic/a avalua les motivacions i l’experiència del voluntari/ària.

 

Sessió formativa: en el cas dels beneficiaris se’ls presenta el funcionament del programa, i en el cas dels mentors se’ls fa una formació avançada en tècniques de mentoria.

 

Assignació del mentor: a cada beneficiari se li assigna el mentor més adequat en funció de l’expertesa i de les necessitats detectades.

 

Mentoria: es fan reunions periòdiques en línia, d’una o dues hores, amb una freqüència setmanal o quinzenal i durant un període d’un a tres mesos, a determinar, amb l’objectiu d’anar analitzant i resolent conjuntament els reptes del negoci.

Ho organitza

ddgi

Hi col·labora

co-creix

Amb el suport de

generalitat de catalunya
fons europeu