Back to top
 

Promoció i Desenvolupament
Econòmic Local

El desenvolupament econòmic o desenvolupament local, és pot definir com la capacitat dels territoris per crear riquesa amb la finalitat de promoure i mantenir la seva prosperitat per incrementar la qualitat de vida dels seus habitants.

Les polítiques de desenvolupament local o de promoció econòmica tenen com a objectiu afavorir la reactivació de l’economia i la dinamització de les societats, mitjançant l’aprofitament  dels recursos endògens del territori i la cooperació entre l’àmbit públic i el privat, estimulant i fomentant el  creixement econòmic, creant ocupació, a fi de millorar la qualitat  de vida i el benestar social de les poblacions locals.

promocio economica

Missió

La Diputació de Girona, és una entitat supramunicipal que dóna recolzament als municipis i als ens locals de la demarcació de Girona i que actua com a agent efectiu de la transformació de la realitat i la generació de noves oportunitats.

L’àrea de promoció econòmica, és l’àrea de la Diputació que gestiona els programes i projectes orientats al creixement, a la promoció econòmica i el desenvolupament local de la demarcació.

Visió

Promoure el desenvolupament econòmic sostingut, impulsant programes i projectes que afavoreixen la creació d’un entorn adequat per a l’impuls de la competitivitat i la innovació en col·laboració amb altres administracions i agents socials.

Valors

Els nostres valors es basen en la col·laboració, la vocació de servei i la transparència.

A qui s’adreça?

Actualment, s’està treballant en actuacions cap als ajuntaments, sense oblidar el món empresarial com a motor generador de riquesa i d’ocupació.

Suport a Entitats Locals

Emprenedoria i teixit
productiu

Estratègies de suport al desenvolupament econòmic

 • XSLPE
 • Suport al comerç local
 • Competitivitat Territorial
 • Polígons d’activitat econòmica
 • Programa Co-Creix
 • Girona Excel·lent
 • Foment Emprenedoria
 • Eines d’informació socioeconòmica local
 • SITMUN
 • Formació
 • Estudis

Recursos tècnics i materials